×

Slovenjenje izrazov »jacuzzi«, »joker«, »jumbo«
 • Vprašanje:

  Kateri zapis ima prednost: džakuzi ali jacuzzi, džoker ali joker, džambo ali jumbo?


  Odgovor:

  Za primere, po katerih sprašujete, stanje v korpusih izkazuje, da so precej bolj uveljavljene nepodomačene različice. To potrjujejo tudi priročniki – v drugi izdaji SSKJ so citatni izrazi jacuzzi, joker, jumbo prednostne, podomačeni (džakuzi, džoker, džambo) pa neprednostne dvojnice, saj slovar sledi pogostosti v rabi. Pogosteje torej pišemo jacuzzi, joker in jumbo. Razlog za to se morda skriva v dejstvu, da pri besedah, v katerih pisni j nadomestimo z govorjenim , uporabniki tega neradi zapišejo, tj. besedo pisno podomačijo.

  Fonetična uresničitev v slovenščini pri teh besedah v sodobni rabi ni nedvoumna, kar smo v svetovalnici že omenjali ob samostalnikih judo in goji; oba izgovarjamo na oba načina [júdo] in [džúdo] ter [góji] in [gódži].

  Urška Vranjek Ošlak, Helena Dobrovoljc (januar 2020)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.