×

Vezaj med kratico in pridevnikom
 • Vprašanje:

  Poznam vašo razlago za LRN turbulentni model in C-vitaminski napitek, a sem vseeno zmedena pri zapisu IR grelni panel.
  Ali bi tukaj morali za podstavo vzeti zloženko IR-gretje in narediti izpeljanko IR-grelni (prislov in pridevnik) ali gre za dva pridevnika, leva prilastka?


  Odgovor:

  Kot je podrobneje razloženo v odgovoru Zloženke s kratico v prvem delu: z vezajem ali brez njega?, je predlagano prenovljeno pravopisno pravilo tako:

  Kratice v besednih zvezah nastopajo kot nesklonljive samostojne enote (EKG laboratorij, ABS zavore, UV žarki, AV oprema).

  Tudi v vašem primeru gre torej za zvezo kratice in samostalniške besede. Pisanje narazen je še posebej utemeljeno pri kraticah s pridevniškim pomenom -- v primeru, kot je UV žarki, kjer UV pomeni 'ultravijoličen', je pisanje z vmesnim vezajem, češ da gre za zloženko, že po trenutno veljavnem pravopisnem pravilu vsaj vprašljivo. Enak je vaš primer, saj IR pomeni 'infrardeči', torej je tudi ta kratica pridevniška (in ne samostalniška, kot je velika večina kratic).

  Ustrezno je torej IR gretje in tudi IR grelni panel.

  Pa še to: IR grelni ni izpeljanka iz IR gretje, temveč sta IR in grelni zgolj dva zaporedna prilastka pred samostalniškim jedrom panel.

  Tina Lengar Verovnik (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.