×

Vejica pred »kot že dolgo ne«
 • Vprašanje:


  Zanima me, ali je v navedenem primeru vejica in zakaj.
  Na pikniku so se zabavali(,) kot že dolgo ne.


  Odgovor:

  Veznik kot ima več vlog, o katerih si lahko preberete v odgovoru Kakšna je razlika med veznikoma »kot« in »kakor«?. V zvezi z vejico pa je seveda najzanimivejša razlika med kot, ki uvaja osebno glagolsko obliko (in pred njim stoji vejica), ter kot, ki uvaja nestavčno primerjavo, torej del povedi brez osebne glagolske oblike (in pred njim vejice ni) -- gl. člen 330 v pravopisnih pravilih SP 2001.

  V rabi pogosto prihaja do napak, saj čeprav je povedek izpuščen, si ga zlahka mislimo, kar vpliva na naše dojemanje povedi. Vendar pa velja, da če osebne glagolske oblike ni, tudi vejice ni:

  • V znamenju športa so se v zadnjih letih oblikovala mesta, kot so Barcelona, Cardiff, Manchester, Birmingham v Evropi ter Sydney v Avstraliji in Indianapolis v ZDA.
   PROTI
  • V znamenju športa so se v zadnjih letih oblikovala mesta kot Barcelona, Cardiff, Manchester, Birmingham v Evropi ter Sydney v Avstraliji in Indianapolis v ZDA.

  Če upoštevamo vse zapisano, torej tudi v vašem primeru vejice ne zapišemo. V gradivu korpusa Gigafida 2.0 je takih večina zgledov (1912), veliko (754) pa jih je zapisanih z vejico.

  Resda je mogoče nikalnico ne (vsaj v mislih) pretvoriti v glagol: kot že dolgo ne > kot se že dolgo nismo, a to na stavo vejice ne bi vplivalo niti, če bi šlo zgolj za izpust povedka. V primeru primerjalnih veznikov kot, kakor, ko namreč ne velja pravilo, da vejico »pišemo tudi tedaj, kadar je povedek (ali vsaj osebna glagolska oblika) kakšnega stavka izpuščen: [...] Še zmeraj kaj dela, čeprav (je) že v letih« (člen 325).

  Da bi lahko »že dolgo ne« tudi sicer interpretirali kot prislovno časovno zvezo (torej kot stavčni člen), lahko pokažemo tudi z zamenjavo s sorodnimi zvezami oziroma prislovi, npr. Na pikniku so se zabavali kot še nikoli / kot že velikokrat doslej / kot redkokdaj ipd.

  Tina Lengar Verovnik (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.