×

Skupaj ali narazen: »visokohitrosten«, »visokointenziven« ...
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je zapis navedenih besed brez presledka pravilen (po vzoru pridevnika visokokakovosten). V korpusih in na spletu se sicer pogosteje pojavlja zapis s presledkom (visoko intenziven); katera različica je torej bolj v skladu z besedotvornimi standardi?


  Odgovor:

  Podredne pridevniške zloženke, kamor spadajo tudi tiste, ki imajo v skladenjski podstavi merni pridevnik (visokofrekvenčni, nizkotemperaturni, dolgoletni, kratkometražni itd.), po pravilih Slovenskega pravopisa 2001 pišemo skupaj. V členu 513 lahko preberemo, da pišemo skupaj podredne zloženke »z medpono -o- (za govorjenimi c j č ž š ali z -e-): bistroglav, bledoličen, vsakoleten, velikonočen, južnoslovanski, maloštevilen« itd. Pri tem v členu 519 sledi opozorilo na pomensko razlikovanje nekaterih zapisov skupaj in narazen:

  Od zloženk s prislovom v podstavi je treba ločiti navadne zveze prislova in pridevniške besede: splošno znan, tako imenovani, globoko občuten, na novo poročen, poročen na novo. Na pomenska nasprotja se opira različno pisanje v primerih tipa zloženk visokoleteče (misli) in besedne zveze visoko leteče (jate ptic) proti ničvreden (značaj) in nič vreden (avto). Skupaj se pišejo novoporočen, novorojen ipd., ker se njihova prva sestavina rabi preneseno (oboje v pomenu ’nedavno’).

  O zapisovanju takih zloženk smo pisali tudi v odgovoru na vprašanje o zapisovanju pridevnika srednjenapetostni.

  Urška Vranjek Ošlak (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.