×

Skupaj ali narazen: »makrodestinacija« ali »makro destinacija«
 • Vprašanje:

  Kljub vašim obširnim odgovorom o podobnih dilemah mi še vedno ni povsem jasno, ali gre pri makrodestinaciji za zloženko ali sestavljenko in ali naj jo pišem skupaj, narazen ali je prav oboje. Na enak problem naletim tudi pri mikrodestinaciji. Mi lahko pomagate, prosim?


  Odgovor:

  V odgovoru o makroregiji je navedeno, da je bistvena lastnost izraza, po kateri se lahko odločamo, ali je primernejši zapis skupaj ali narazen, ta, ali gre za termin ali ne. To je podrobno razloženo tudi v odgovoru na vprašanje o zapisovanju besed s sestavino kripto(-). V branje priporočamo zlasti članek Andreje Žele, ki govori o oženju pomena v smeri povedkovo določilo > nesklonljivi prilastek > zloženka.

  Pri izrazih makro in mikro destinacija oz. makrodestinacija in mikrodestinacija pregled rabe pokaže, da sta izraza pogosto rabljena v turističnih besedilih, kar bi nakazovalo na to, da sta potencialna termina. To smo želeli dokazati s primerjavo korpusov Gigafida 2.0, ki vključuje najrazličnejša besedila, in KAS, ki vključuje akademska besedila (zvrstno torej strokovna besedila). Žal gradivo našega predpostavljanja ni potrdilo:

  • Korpus Gigafida izkazuje relativno enakovrednost zapisov skupaj in narazen pri makro destinaciji oz. makrodestinaciji, pri sestavini mikro(-) pa je pogostejši zapis narazen.
  • Korpus KAS kaže tako pri mikro(-) kot pri makro(-) celo pogostejši zapis narazen.

  Turistični terminološki slovar na portalu Termania teh izrazov nima.

  Sklenemo lahko, da gradivo ne potruje naše napovedi o razlikovalnosti zapisa glede na tip besedila, v katerem se pojavlja izraz. Vsekakor pa gre v tem primeru za ustaljen izraz (morda tudi potencialni termin), za katerega velja, da ga v knjižnem jeziku lahko zapisujemo na oba načina, kar navsezadnje potrjuje tudi slovar Slovenskega pravopisa 2001.

  Urška Vranjek Ošlak (december 2020)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.