×

Vejica pred odvisnim stavkom, ki sledi večbesednemu vezniku »in sicer«
 • Vprašanje:

  Prosil bi za pojasnilo, ali se vejica poleg pred večbesednim veznikom in sicer piše tudi za njim, če se besedilo nadaljuje z odvisnim stavkom (npr. ... v primerih iz 100. člena zakona, in sicer(,) če je ...).

  Pri razreševanju tega vprašanja sem si pomagal s primeri besedil, vezanih na pravopisna pravila, vendar ta ponujajo nasprotujoča si tolmačenja.

  V pravilu 449 Pravopisa 2001 je napisano besedilo S poševnim ali z oglatim oklepajem zaznamujemo tudi posege v tuje besedilo, in sicer ko kaj izpustimo (v tem primeru napišemo v tak oklepaj tri pike), zamenjamo ..., ki podpira tolmačenje, da vejice ni.
  Tudi besedilo Glede sklicevanja na dele besedila, ki jih uvajajo številke ali črke, daje pravopis napotek le pri številkah, in sicer da kadar številka zaznamuje glavni števnik, pike ... (Tina Lengar Verovnik, november 2014: Pravna besedila: oklepaj in druga ločila) podpira tolmačenje, da vejice ni.
  Temu nasprotno tolmačenje ponuja besedilo Informacija o časovni umeščenosti je sestavljena iz dveh podatkov, in sicer, da bodo nagrade podelili, (1) ko bo potekala proslava, (2) ta proslava bo ob slovenskem kulturnem prazniku. (Manca Černivec, januar 2020: Določanje prislovnega določila).


  Odgovor:

  Pri večbesednih veznikih je stava vejice pogosto stvar pomena. Na vprašanja zlasti o vejici pri večbesednih veznikih, katerih prva sestavina je predložna zveza (s tem(,) ko; kljub temu(,) da; v primeru(,) da ...), pa tudi o drugih (npr. zato(,) ker; tako(,) da) smo že velikokrat odgovarjali, odgovore lahko poiščete pod oznako večbesedni veznik.

  Vendarle pa je primer, po katerem sprašujete, nekoliko drugačen. Če se pri vseh zgoraj navedenih primerih pojavlja dilema, ali vejico postaviti pred podrednim veznikom (da, če, ko ...) ali za njim, pa je pri zvezi večbesednega veznika in sicer ter podrednega veznika drugače. Vejica pred pojasnjevalnim veznikom je namreč nujna ne glede na to, kaj mu sledi. Kot lahko preberete v odgovoru Vejica pred »in sicer«, lahko sledi stavčni ali nestavčni pojasnjevalni del. V odgovoru pa ne boste našli primera, po kakršnem sprašujete (tj. kaj se zgodi, če ima stavčni del obliko odvisnika) -- kakor tudi ne v SSKJ ali SP 2001, ki pri vezniku sicer obravnavata tudi zvezo in sicer.

  Kadar večdelnemu vezniku sledi stavčni del v obliki odvisnika, se je glede vejice smiselno ravnati po pomenu oziroma po tem, kaj je v tem delu povedi pomensko izpostavljeno (in zato tudi v govoru poudarjeno). Če je pomenski poudarek na dejanju, ki ga uvaja odvisnik, vejice ne bomo zapisali, zvezo veznika in sicer ter podrednega veznika bomo torej dojemali kot enovit večbesedni veznik, npr.:

  • Vreme je te dni še vedno pod vplivom zadnjega luninega krajca, zato lahko pričakujemo dež ali celo sneg, in sicer če bodo nad nami pihali južni ali zahodni vetrovi.

  Če pa je pomenski poudarek na tem, da gre za pojasnjevanje oz. pojasnilo, torej na vezniku in sicer, bomo vejico postavili tudi za njim oziroma pred odvisnikom, ki ga uvaja podredni veznik, npr.:

  • Hujša oblika tega kaznivega dejanja je podana v primeru posebnega načina storitve, in sicer, če je dejanje storjeno s tiskom, po radiu, televiziji ali z drugim sredstvom javnega obveščanja (drugi odstavek 171. člena KZ).

  Gradivo v korpusu Gigafida 2.0 kaže, da sta obe rabi približno enako pogosti. Številčno razmerje pri najpogostejših kombinacijah je navedeno spodaj, za bolj poglobljeno pomensko razčlembo (in upravičenost (ne)rabe vejice) pa bi bilo seveda treba opraviti resnejšo analizo, tudi po posameznih zvrsteh; izločiti bi bilo treba tudi primere, v katerih gre za vrinjene odvisnike:

  in sicer da (2030) : in sicer, da (2730)
  in sicer če (144) : in sicer, če (104)
  in sicer ko (162) : in sicer, ko (91)

  Tina Lengar Verovnik (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.