×

Narekovaji
 • Vprašanje:

  Saj sem poiskal odgovor o narekovajih v vaših dosedanjih odgovorih, a imam vseeno vprašanje.
  Rad bi vaše mnenje, ali je glede narekovajev sprejemljiv način, ki ga uporabljam pri izdajanju revij in knjig pri založbi Novi svet.

  Narekovaje ribja kost » « uporabljam samo za premi govor. Za navednice besedila, ki ni premi govor, uporabljam vejične narekovaje “ ”, te prav tako za notranje navajanje. Če pa pridejo navednice še znotraj teh, dam enojne vejične narekovaje ʻ ʼ. Znak za apostrof mi oblikovno ni všeč.
  Primer:
  Tedaj mu je Tone zabičal: »Mar ti nisem že tolikokrat rekel: “Ne hodi mi po mojih ʻtacahʼ, saj imaš svoje!”«


  Odgovor:

  Vaš način je dobro zamišljen, izvedbo pa lahko s čisto majhnim popravkom -- s prehodom vaših angleških zgornjih vejičnih na spodnje-zgornje -- prilagodite tistemu, kar je zapisano v pravilih Slovenskega pravopisa 2001 in kar tule priporočam. V členu 460 so našteti narekovaji za slovenščino:

  • Dvodelni narekovaj, npr. dvojni srednji (» «), enojni srednji (› ‹), dvojni spodaj-zgoraj („ “), enojni spodaj-zgoraj (, ‘) ali dvojni zgornji (" "), [...]

  (Dvodelni, to je parni dvojni zgornji narekovaj (" ") je nadomestek in popreproščeni približek dvojnega srednjega (» «) ali dvojnega spodaj-zgoraj („ “), tako kot poševni oklepaj / / namesto okroglega ( ) ali oglatega [ ]. V poštev pride, kadar imamo na razpolago okleščeno tipkovnico, npr. na telefonskem zaslonu. V profesionalnem tisku ga praviloma ne uporabljamo, razen če -- kot tule -- želimo prikazati njegovo neustrezno rabo.)

  (1) Dvojni srednji narekovaj je v slovenščini pravilo (» «); zamenjuje ga lahko dvojni spodaj-zgoraj („ “) v priporočeni obliki 99-66, pri čemer je 9 narekovaj ali apostrof v obliki vejice, 6 pa na glavo obrnjena vejica.

  (2) Na naslednji stopnji, pri narekovajih v narekovajih, je v dvojnem srednjem priporočljivo uporabljati enojni narekovaj spodaj-zgoraj (, ‘) v priporočeni obliki 9-6, v dvojnem spodaj-zgoraj pa enojni srednji narekovaj (› ‹). Tako se izognemo slabo preglednim kopičenjem, kot je tole:

  • »Veliko jih bo namreč prišlo v mojem imenu in bodo govorili: ›Jaz sem‹ ali ›Čas se je približal.‹«

  Bolje je:

  • [...] ,Jaz sem‘ ali ,Čas se je približal.‘«

  (3) Pri narekovajih v narekovajih v narekovajih si hierarhijo določite sami, le pregledna naj bo in dosledna. Pravila (člen 463) pravijo:

  • Kadar je treba med besedilom v narekovajih navajati še kaj z narekovaji, uporabljamo drugačne narekovaje, npr. enojne, ali pa jih opuščamo, če zaradi tega ne trpi jasnost besedila [...].

  Za pomenske narekovaje se v jezikoslovnih in podobnih delih uporabljajo enojni zgornji v priporočeni obliki 6-9:

  • nem. Zeit ‘čas’

  Le v sili, recimo v rokopisu, jih lahko nadomestimo s parno resico (' '), ki jo najdemo tudi na bolj revnih tipkovnicah. Resice pred objavo seveda pretvorimo v profesionalne enojne zgornje narekovaje.

  Računalniški programi omogočajo samodejno oblikovanje parnih narekovajev, potem ko v ustreznih kombinacijah zapišemo dvojne zgornje (") ali enojne zgornje ('). Pri tem popazimo le, da so vedno obrnjeni prav (računalniku nikoli ne zaupajmo slepo) in da je zanje v nastavitvah vedno določena slovenska raba, saj angleški narekovaji v slovenskih besedilih res niso potrebni.

  Računalniške kode posameznih vrst in delov narekovajev najdete v enem od prejšnjih odgovorov. Za večjo računalniško spretnost: kodo posameznega znaka lahko v programu Word vnesete ali v spustnem meniju za izbiro znaka (Word: Vstavi > Simbol > Več simbolov > Koda znaka (Unicode, šestnajstiško) ali pa neposredno v besedilo, v katerem namesto npr. dvojnega srednjega levega narekovaja » vpišete črkovno-številski izraz 00BB in takoj zatem hkrati pritisnete tipki Alt+X. (Z isto kombinacijo tipk lahko pridemo do kode katerega koli drugega posameznega označenega znaka v wordu.)

  Preberite še odgovor: https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2418/dvojni-narekovaj-narekovaj-spodaj-zgoraj

  Peter Weiss (januar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.