×

Skupaj ali narazen: »miniserija« ali »mini serija«
 • Vprašanje:

  Ali se besedna zveza mini serija piše skupaj ali narazen?


  Odgovor:

  Medtem ko je v SSKJ mini označen kot pridevnik, ki nastopa v funkciji t. i. pridevniškega prilastka ob samostalniškem jedru, tj. mini serija, mini krilo, pa je v nekaj let starejšem SP 2001 mini razumljen kot pridevnik le v t. i. predikativni rabi (Obleka je mini), kadar pa nastopa v prilastkovni (atributivni) rabi, pa je pojmovan kot prvi del podredne zloženke, saj se pogosto pojavlja zapisan tudi skupaj s samostalnikom (*minigolf).
  Ker je bila že ob nastajanju pravopisnih pravil SP 2001 (80. leta) ta dvojnost očitna, je bila dvojnična možnost zapisovanja vključena tudi v pravila, in sicer takole (člen 499):

  Skupaj ali narazen pišemo:
  2. zloženke iz zveze pridevnika, ki se ne sklanja z glasovnimi končnicami, + samostalnika: brutoteža/bruto teža, minigolf/mini golf; kadar ne gre za zloženko, ampak za zvezo te vrste pridevnika + samostalnika, se take zveze seveda pišejo narazen: lila krilo, poceni blago, žal beseda.

  Pravopisna dvojnica se danes uresničuje v rabi, pri čemer se obe možnosti zapisa uresničujeta različno:
  (a) včasih povsem enakovredno (če sodimo po pogostnosti v korpusu Gigafida 2.0):

  • miniserija (740) – mini serija (633)

  (b) prevladuje zapis skupaj:

  • minibus (904) – mini bus (40)

  (c) pogosteje pa zapis narazen:

  • minigolf (158) – mini golf (490)
  • minibar (129) – mini bar (318)
  • mini krilo (9017) – minikrilo (178)

  Omenimo še, da je tudi druga izdaja SSKJ (2014) ohranila normativno odločitev iz prve izdaje, zloženk s prvim delom mini ne pozna, zato v izdajo tudi niso bile vključene tiste zveze, ki so bile uslovarjene v Slovarju novejšega besedja (2012), npr. minibar.

  Pogovornost – knjižnost
  Med slovarjema SP 2001 in SSKJ (1970 in 2014) je tudi razlika v kvalificiranju, saj je pridevnik mini označen kot pogovoren, v pravopisnem slovarju pa se ta pogojna knjižnost oznaka ohranja, če gre za predikativno rabo (Lokal je prav mini), v nasprotju z zloženkami (oz. zvezami) z mini, ki so nevtralne v knjižnem jeziku (minigolf).

  Terminološko ozadje
  Pišete lahko torej tako miniserija kot mini serija, obe možnosti sta mogoči. Kot pa je mogoče razbrati iz napotkov v odgovoru o kriptovalutah, je tudi miniserija, prevzeta iz angleščine, pogosto zapisana skupaj. Opazujemo pa lahko tudi pomensko oziroma terminološko osamosvajanje izraza oziroma stalne zveze: namreč pri miniseriji pogosto ne gre le za »kratko serijo«, temveč za svoj žanr, za katerega je značilen vsebinski odmik od serije; pri serijah namreč velja, da so narejene z namenom, da bi se odvijale v nedogled, zato se njihovi liki tudi ne razvijajo, temveč ohranijo klišejski značaj, medtem ko imajo miniserije »opredeljen začetek, zaplet/sredino in konec (kot pri običajni predstavi ali romanu), ki omogoča, da se liki spreminjajo, dozorijo ali umrejo« (Miniseries. Museum of Broadcast Communication. Retrieved March 9, 2015).

  eSSKJ
  V eSSKJ iztočnica mini zaenkrat še ni narejena, sicer pa iz že uslovarjenega gradiva lahko sklepamo o uveljavljenosti obeh možnosti zapisa, ki bosta navedeni že v glavi, npr. minigolf in mini golf.

  Tudi sicer med ponazarjalnim gradivom v eSSKJ lahko zasledimo zapise neterminoloških zvez oziroma zvez iz splošnega jezika, pri katerih je izrazito poudarjena majhnost tudi z manjšalnimi oblikami samostalnikov, ki so jedro zveze:

  • mini nogavičkeLahko poskusite tudi s tako imenovanimi mini nogavičkami v obliki copatka. Obujete jih preko hlačnih nogavic. (Fran, geslo copatek)
  • mini piškotkiMini piškotki iz krhkega testa različnih oblik so ravno prav veliki za sladek grižljaj. (Fran, geslo piškotek)
  • mini vlakecDa smo si lahko ogledali čim večje površine, smo se po zavitih potkah in stezicah vozili z mini vlakcem. (Fran, geslo minivlakec)

  Helena Dobrovoljc, Nataša Gliha Komac (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.