×

Ujemanje med svojilnim zaimkom ter imenom in priimkom
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako je prav:
  Njegova ime in priimek se ponovita ali Njegovo ime in priimek se ponovita. Najprej navedemo njegovo ime in priimek ali Najprej navedemo njegova ime in priimek?


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo v svetovalnici že odgovorjeno:
  Ujemanje in sestavljeni osebek: veznik »ali« (2)

  Gre za sestavljeno jedro besedne zveze, v kateri imata obe jedrni besedi isti prilastek (v tem primeru svojilni zaimek). Toporišič (Slovenska slovnica, 2004, str. 599) navaja, da je v takšnih primerih mogoče, a malo običajno rabiti dvojinsko obliko prilastka, če bi bila sicer zveza dvoumna (npr. naš Janez in Micka se lahko razume kot naš Janez in naša Micka ali naš Janez in (sosedova) Micka). Ker v navedenem sobesedilu dvoumnosti ni, saj je jasno, da gre za ime in priimek istega človeka, je primernejša edninska oblika prilastka: njegovo ime in priimek.

  Tudi v sodobnem jeziku se potrjuje Toporišičeva navedba, da je dvojinski prilastek manj običajna možnost.
  Raba prilastka v ednini je v tej zvezi namreč v korpusu Gigafida 2.0 več kot desetkrat pogostejša kot v dvojini (zgledi so samo za imenovalnik in tožilnik, z upoštevanjem drugih sklonskih oblik bi bilo to razmerje še bolj v prid edninski obliki).

  Alenka Jelovšek (januar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.