×

Predlog »z« ali »s« in trpnik s »se«
 • Vprašanje:

  1. Večina govorcev, izstopajoč je predsednik Borut Pahor, dosledno, uporablja v svojem izražanju črko z. Tako slišimo: »... z starimi silami« »...z pogledom« itd. Nas so učili, da se Z uporablja pred samoglasniki in zvenečimi soglasniki. Kaj je vaše mnenje?

  2. V zadnjem času je uporaba povratno osebnega zaimka postala "pravilo": išče se, gradi se, odpira se, našel se je itd.

  Lahko to sprejmemo, kot pravilno izražanje?


  Odgovor:

  Pravila knjižne slovenščine so glede vašega prvega vprašanja nedvoumna: predlog z ima varianto s, ki jo uporabljamo pred nezvenečimi nezvočniki (c, č, f, h, k, p, s, š, t).

  O zahtevnejših primerih v odgovoru: Predlog s ali z

  Pri spontanem, prostem govoru se pogosto zgodi, da predlog že izrečemo, glede besede pa se v zadnjem hipu premislimo. Napačna raba predloga tako ni posledica nepoznavanja slovnice oziroma pravil, temveč govora na pamet, brez bralne predloge.

  Drugi primer pa se nanaša na trpnik s se. Slovenščina je res jezik, v katerem se pogosteje izražamo tvorniško (aktiv), saj imamo možnost rabe osebnih glagolskih oblik (iščemo smuči, gradijo hišo ...). Vendar pa tudi trpniški način izražanja ni nepravilen. Trpnik s prostim glagolskim morfemom se je običajen tedaj, ko ne vemo, kdo izvaja neko dejanje (kdo je vršilec dejanja), npr. V Ljubljani se veliko gradi. Pogosto ga uporabljamo tudi ob splošnih ugotovitvah, pri katerih vršilec ni pomemben ali je neznan.

  Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.