×

Prevajanje ali podomačevanje imen severnoameriških indijanskih ljudstev
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali me lahko usmerite glede zapisovanja imen severnoameriških indijanskih ljudstev, npr. Suji, Navajo, Mohawk, Puyallup,
  Hopi, Pajut
  itd. Se načeloma držimo zapisov v ameriški angleščini, razen ko gre za že uveljavljene slovenske zapise (npr. Apači ali Komanči), ali pa obstaja kakšno drugačno pravilo? Prevajam zgodovino ZDA Howarda Zinna, v kateri so omenjena vsa zgoraj navedena ljudstva (in morda še kakšno).


  Odgovor:

  Načeloma imena plemen prevzemamo v slovenščino pisno podomačena, kar pomeni, da ime zapišemo tako, kot ga izgovorimo. Tako je načelo že v SP 2001 (člen 1118):

  Po domače pišemo tudi imena plemen in imena ljudstev (Indijanci in Eskimi ipd.) ter poimenovanja pojmov in predmetov iz njihove kulture in civilizacije. Tudi zgodovinska lastna imena in poimenovanja pojmov in predmetov kulture in civilizacije vseh predkolumbovskih ljudstev pišemo po domače; tako tudi imena predklasičnega kulturnega izročila, npr. egipčanska, babilonska, številna hebrejska. Nekaj primerov: Džebel, Džida, Kolombo, Bejrut, Džakarta, Cejlon, Čang, Sečuan, Šantung, Tbilisi, Ordžonikidze, Taškent, Komanči, Sjuksi, Kjovi, Apači, Tutankamon, Ra, Izak ipd.

  Smernice za podomačevanje so torej dane v pravilih, v slovarskem delu SP 2001 pa najdemo le nekaj redkih severnoameriških indijanskih imen, npr. Azteki, Očipvejci, Otavci, Mohikanci.

  Pri pripravi novega pravopisnega slovarja (ePravopis) smo zato več pozornosti namenili imenom ljudstev (gl. severnoameriška plemena), slovar pa se še dopolnjuje. Način uslovarjanja je opisan v Pravopisnih kategorijah ePravopisa, rubrika Prebivalska imena (plemena, ljudstva, narodi, etnične skupine), kjer najdete tudi geslovnik trenutno vključenih imen.

  Pri imenih plemen se pojavljajo tudi besedotvorno nepodomačene oz. prevzete oblike tipa Čeroki, Očipva, Otava, ki so skladenjsko najpogosteje v vlogi imenovalnega prilastka. pleme Očipva (Slovarček jezikoslovnih izrazov, SP 2001, člen 1135):

  imenovalni prilastek
  nepregibni prilastek desno od odnosnice, npr. hotel Turist (rod. hotela Turist), zdravilišče Radenci (rod. zdravilišča Radenci), črka b (rod. črke b), število 3/tri (rod. števila 3/tri)

  Ob njih pa so se pogosto pojavile tudi variante s slovenskimi obrazili, npr. Čerokijci in Čerokiji, Očipvejci, Otavci. Imena pripadnic plemen so vedno besedotvorno bolj podomačena, saj so tvorjena z obrazili -ica/-inja/-ka.

  Od imen severnoameriških ljudstev in plemen so v ePravopis trenutno vključena naslednja:

  • Apači
  • Huroni
  • Irokezi
  • Kjovi
  • Komanči
  • Očipvejci
  • Otavci
  • Sjuksi > Sjuji
  • Šejeni

  Po predstavljenem mehanizmu podomačujemo tudi druga imena, ki jih navajate:

  • pleme Mohavk – pripadniki so Mohavki
  • pleme Hopi – pripadniki so Hopijci ali Hopiji
  • pleme Pajute – pripadniki so Pajuti

  Dve od naštetih imen sta za slovensko govorečega manj navadni, in sicer:

  • Zapis imena plemena Navajo je španski (špan. Apaches de Navajó, angl. Navaho), saj je pleme locirano na področju Nove Mehike in Arizone, torej na meji z Mehiko. Španski zapis v slovenščini preberemo [naváho], torej bi se podomačeni zapis imena plemena moral glasiti Navaho. Tako informacijo prinašajo tudi slovenski leksikoni in enciklopedije (Veliki leksikon MK; Sova CZ; leksikon Človek, MK) v rabi pa slišimo tudi izgovor pleme [navájo]. Podobno tudi: ime reke Tajo [táho], San Juan [sán hu̯án] ipd.
   Pripadniki plemena so torej Navahi, pripadnica je Navahinja, pridevnik navaški. Ime pripadnika v ednini je v slovenščini Navah. Prim.:
   Ko gre Navah lovit, se oboroži z lokom in puščicami, nikoli s puško.
   Vojna mornarica je med drugo svetovno vojno uporabljala Navahe pri pošiljanju tajnih sporočil.

  • Pleme, poimenovano v angleščini kot Puyallup, bi v skladu z izgovorom podomačili kot Pjualap, morda tudi bližje črki kot Pualup. Na portalu Forvo angleško govoreči govorci sicer izgovarjajo ime kot [pjuálap], torej z [ju] za črko u, kar je tudi v sodobni knjižni slovenščini sprejemljivo (gl. odgovor utiliti).
   Če se boste odločili za ime Pjualap, potem so pripadniki plemena Pjualapi, pripadnica je Pjualapinja, pridevnik pjualapski.

  V slovenskih enciklopedijah so se uredniki trudili za prevode in prilagoditve. Tako npr. enciklopedija Človek (MK 2006) prinaša imena plemen prevedena:
  Čipevi, Črne noge, Irokezi, Kriji, Lambiji Mandani, Menoniti, Mikmaki, Potavatomiji, Šajeni ...

  Helena Dobrovoljc (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.