×

Rodilnik ali tožilnik v nikalnih povedih
 • Vprašanje:

  Pri zanikanih povedih uporabljamo rodilnik, a vendar je tudi nekaj izjem, pri katerih je pravilna raba tožilnika. Je morda spodnja poved ena izmed njih? Je »veliko ustanov ne uspe narediti« pravilno ali je treba zamenjati v »veliko ustanovam ne uspe narediti«?

  • Veliko ustanov ne uspe narediti ustreznega komunikacijskega kanala in tako uspešno obveščati zaposlene, kolege o dogajanju in doseganju rezultatov organizacije.


  Odgovor:

  Pri navedenem zgledu ne gre za vprašanje rodilnika ali tožilnika v zanikanih povedih, saj se pravilo rabe rodilnika v zanikanih povedih, kjer povedek ni glagol biti v pomenu 'obstajati, biti prisoten' (npr. Mije ni (doma)), nanaša na premi predmet (Marko ima knjigo : Marko nima knjige). Veliko ustanov pa je osebek oziroma logični osebek stavka, na katerega nikalnica ne vpliva. Rodilniška oblika samostalnika v osebku je posledica zveze s količinskim izrazom veliko, ki tako kot števniki od pet naprej ob sebi zahteva samostalnik v rodilniku (pet hiš, veliko hiš).

  Glagol uspeti v zvezi z nedoločnikom, ki ima po SSKJ2 pomen 'izraža uresničitev hotenega, zaželenega dejanja', ima namreč lahko ob sebi:

  1. osebek v imenovalniku (samo ta možnost je navedena npr. v Vezljivostnem slovarju, gl. 3. pomen): veliko ustanov ne uspe narediti;
  2. smiselni osebek v dajalniku (ta možnost je za primere z nedoločnikom kot bolj priporočljiva navedena v Slovenskem pravopisu): veliko ustanovam ne uspe narediti.

  V SSKJ2 (3. pomen) sta navedeni obe možnosti. Iz tam navedenih zgledov bi lahko domnevali, da se smiselni osebek v dajalniku uporablja v primerih, ko je glagol neprehoden (uspelo mu je zmagati : hiše še ni uspela pospraviti), vendar raba v korpusih tega ne potrjuje. Več o tem v odgovoru https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/3704/zakaj-mi-odsvetujejo-rabo-zveze-ne-bom-uspel.

  Alenka Jelovšek (februar 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.