×

Pisanje začetnic pri vrstah bitij
 • Vprašanje:

  Zanima me, kakšna so slovnična pravila pri zapisovanju začetnih imen bitij. Pri običajnih imenih navadno večina avtorjev zapisuje začetnico z malo tiskano črko (torej sivi volk, rdečerjavi ris, drevesasta aloja itn.). Zmeda pa se pojavlja pri imenih, ki izvirajo iz lastnih imen (tako zemljepisnih kot osebnih lastnih), saj jih nekateri pišejo z veliko, drugi pa z malo. Če podam nekaj primerov:

  • afriški (Afriški slon),
  • humboldtov (Humboldtov) pingvin,
  • adelijski (Adelijski) pingvin,
  • darwinov (Darwinov) nandu.

  Zanima me, če obstajajo za to vprašanje kakšne slovnične smernice.


  Odgovor:

  Nanizali ste nekaj primerov po izvoru različnih pridevnikov ob poimenovanjih živalskih bitij, ki te vrstno natančneje določajo.

  1. V splošnem velja, da pišemo vrstne pridevnike ob poimenovanjih živali z malo začetnico. Ti pridevniki so lahko pridevniki že izvorno:
   sivi volk
   rdečerjavi ris
   veliki panda

  2. Lahko so tvorjeni iz občnih samostalnikov ali besednih zvez:
   drevesasta aloja (< drevo)
   pegasta sova (< pega)
   zlatolični gibon (< zlato lice)

  3. Pridevniki so lahko izpeljani tudi iz zemljepisnih imen; kakor v vseh drugih zvezah jih tudi ob poimenovanjih živali pišemo z malo začetnico:
   afriški slon (< Afrika)
   sibirski tiger (< Sibirija)
   ajaški malamut (< Aljaska)

  V to skupino sodi tudi adelijski pingvin. Po podatkih angleške Wikipedije ga je francoski raziskovalec Jules Dumont d'Urville namreč poimenoval po ozemlju, ki se mu v francoščini pravi Terre Adélie, v angleščini Adélie Land, v slovenščini pa Adelijina dežela/zemlja (ozemlje pa je taisti raziskovalec poimenoval po svoji ženi Adélie). Ker pa v imenu pingvina ni pridevnik iz imena osebe (Adelijin), temveč vrstni pridevnik na -ski iz zemljepisnega imena, ga pišemo z malo začetnico (adelijski)

  1. Edina izjema so pridevniki na -ov/-ev ali -in, izpeljani iz lastnih imen bitij. Te namreč pišemo bodisi z veliko ali malo začetnico, pri čemer je treba poudariti, da v strokovnih besedilih prevladuje velika začetnica (saj se tovrstne zveze dojema kot enakovredne tistim, v katerih taki pridevniki označujejo "duhovno last", npr. Pitagorov izrek):
   Humboldtov/humboldtov pingvin
   Darwinov/darwinov nandu (v svetovalnici lahko preberete tudi odgovor o Darwinovih/darwinovih ščinkavcih)
   Scopolijev/scopolijev kozliček

  Tina Lengar Verovnik (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.