×

Polstavčni prilastek in dve vejici
 • Vprašanje:

  O podobnih primerih ste že pisali, vendar je moj še dodatno specifičen. Ali je v naslednjem naslovu pravilno zapisati polstavčni prilastek z eno ali dvema vejicama?

  • Odnos do telesa pri odraslih, zlorabljenih v izvirni družini, ter njegove spremembe v relacijski družinski terapiji


  Odgovor:

  Značilnost vsakega polstavčnega prilastka, ki ni umeščen na konec povedi, je, da je zamejen z dvema vejicama. Tako je tudi v vašem primeru. Kadar o stavi vejice niste prepričani, lahko polstavčni prilastek pretvorite tudi v stavčni prilastek, saj smo pri tem navadno glede stave vejice bolj prepričani:

  Odnos do telesa pri odraslih, zlorabljenih v izvirni družini, in njegove spremembe v relacijski družinski terapiji > Odnos do telesa pri odraslih, ki so bili zlorabljeni v izvirni družini, in njegove spremembe v relacijski družinski terapiji

  Verjetno ste opazili, da sem veznik ter iz izvirnika zamenjala z veznikom in. Kadar je v povedi le en vezalni veznik, namreč velja načelo, da uporabimo in. Več o razmerju med obema veznikoma si lahko preberete v odgovoru Veznika »in« in »ter«.

  Tina Lengar Verovnik (februar 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.