×

Izgovor kratice »PCR«
 • Vprašanje:

  V medijih sem zasledila različen izgovor kratice PCR. MNogi jo izgovarjajo tako kot v angleščini [pí sí ár]. Kakšen izgovor priporočate?


  Odgovor:

  Kratica PCR se v slovenskem medicinskem izrazju ni pojavila šele z zadnjim koronavirusom in izvajanjem t. i. testov PCR. Kratica je okrajšan angleški večbesedni termin polymerase chain reaction, ki ga prevajamo kot verižna reakcija s polimerazo.
  Zaradi identifikacijskih razlogov tudi v slovenščini uporabljamo angleško kratico, ki naj bi jo izgovarjali po slovensko črkovalno:

  PCR

  • [pə̀cərə̀] (tudi z naglasom na koncu – [pəcərə̀]), v rodilniku pa [pə̀cərə̀ja]
  • [pécẹèr] (tudi z naglasom na koncu – [pecẹèr]), v rodilniku pa [pécẹêra]

  Pika pod e (ẹ) označuje ozki izgovor nenaglašenega e.

  V slovenščini črkovalne kratice izgovarjamo v skladu s slovenskim črkovanjem, izjeme so redke, npr. nekatere kratice, prevzete iz angleščine, izgovorimo tudi angleško, kar je lahko edini izgovor (BBC [bíbisí]) ali dvojnica (PC [písí] ali [pə̀cə̀]).

  Kratico PCR v slovenščini izgovorimo kot [pə̀cərə̀ ali pécẹèr]; izgovor [písiár] je angleški.

  Helena Dobrovoljc (marec 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.