×

Stavčni členi – povedkovo določilo
 • Vprašanje:

  Prosim Vas za odgovor na naslednje vprašanje:

  Navodilo: V povedi podčrtajte/določite stavčne člene in njihove dele.

  Zaustavljanje izgube biotske raznovrstnosti mora postati tema razprav v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah.

  Predvsem me zanima, kako je tukaj s povedkovim določilom. Sta to lahko postati (glagol v nedoločniku) in hkrati tema razprav v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah (samostalniška besedna zveza v imenovalniku) ali je v tem primeru povedkovo določilo le postati (glagol v nedoločniku) - v tem primeru bi me zanimalo, kateri stavčni členi predstavljajo nadaljevanje povedi (tema razprav v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah)?


  Odgovor:

  Stavčne člene lahko določimo na dva načina.

  Zaustavljanje izgube biotske raznovrstnosti je vedno osebek, nadaljevanje stavka pa je mogoče interpretirati kot: (a) povedek s povedkovim določilom (mora postati tema razprav v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah) ali pa (b) povedek s povedkovim določilom (mora postati tema razprav) in prislovnim določilom kraja (v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah). Na podobno vprašanje o podčrtovanju stavčnih členov smo v svetovalnici že odgovorili.

  Vas zanima, kaj je znotraj povedka povedkovo določilo, kaj pa je vez, ko prihaja v stavku do kopičenja različnih vrst pomožnih glagolov (mora postati). V teh zvezah funkcijo vezi v povedku opravlja le prvi pomožni glagol (mora), vsi preostali so že del povedkovega določila (postati). Povedek (povedkovo določilo) pa ne more biti sestavljen le iz pomožnih glagolov, saj ti ne določajo pomena, četudi jih je več, ob sebi torej še vedno potrebujejo pomenski dodatek oz. dopolnilo. V vašem primeru je to tema razprav (v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah). Povedkovo določilo je torej postati tema razprav (v parlamentih, sejnih dvoranah in dnevnih sobah).

  Manca Černivec (april 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.