×

Kako pisati »Zoom«
 • Vprašanje:

  Kako pravilno pišemo ZOOM – z malo ali veliko začetnico – ter kako besedo sklanjamo?


  Odgovor:

  Zoom je ime računalniškega programa za videokonferenčne klice na daljavo. Imena računalniških programov (npr. Skype, Adobe Ilustrator) spadajo med stvarna, najpogosteje lastniška lastna imena, ki jih pišemo z veliko začetnico. Tako tudi Zoom pišemo z veliko začetnico.

  Dvom pri izbiri velike ali male začetnice je najbrž povezan z grafičnim znamenjem (logotipom) Zooma, ki je zapisan samo z malimi črkami (lahko bi bil napisan tudi s samimi velikimi črkami). Podjetje Alpina ima v svojem logotipu samo male črke, podjetje Tesla pa samo velike črke, a logotip ne vpliva na zapis besede oz. imena v besedilu.

  Samostalnik Zoom [zúm] je moškega spola in ga sklanjamo skladno z zakonitostmi slovenskega knjižnega jezika po prvi moški sklanjatvi, torej Zoom, Zooma, Zoomu, Zoom, pri Zoomu, z Zoomom.

  Zoom tudi ni kratica, zato besede ne sklanjamo z vezajem (npr. *ZOOM-a).
  Izpeljanke iz tega imena pišemo z malo začetnico: Podomačen zapis glagola »zoomati« ali »zumati«

  Manca Černivec (april 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.