×

Zapis velikih tiskanih črk Z in Ž
 • Vprašanje:

  Pri ročnem zapisu velikih tiskanih črk Z in Ž nekateri zapišejo še črto na sredini. V šoli so nas učili brez te črte. Ali sta pravilni obe možnosti pravilni ali zgolj ena (brez črte)?


  Odgovor:

  Slovenski pisani (rokopisno ali z roko zapisani) črki Z in za njo še Ž imata na sredini vodoravno črtico ponazorjeno že v slovenskih učbenikih za opismenjevanje, to je v prvih berilih. Tiskane črke, tudi če jih pišemo z roko, te črtice praviloma nimajo. V tehnični pisavi vodoravna črtica pri črkah Z in Ž ni predvidena, pri zapisovanju števke 7 pa je menda opcijska (in nepotrebna). -- V današnji avstrijski izhodiščni pisavi se črka Z in števka 7 pišeta z njo. Naši predniki so se izobraževali v avstrijskem šolskem sistemu, in ker je rokopisna pisava zelo konzervativna, se enake navade in posebnosti v njej kljub individualizaciji v jezikih, ki sta se dolgo poučevala in učila vzporedno, rade ohranjajo.

  Vodoravna črtica v slovenskih pisanih črkah Z in Ž prehaja iz zapisa pisane števke 7. Pri nepazljivem zapisovanju števk 1 in 7 bi lahko prihajalo do mešanja, saj sta obe zapisani v eni potezi s po dvema črtama: števka 1 s krajšo poševno in daljšo navpično in števka 7 s krajšo vodoravno in daljšo poševno. V zapisih morata biti ti dve števki povsem nedvoumni, zato so pisani števki 7 že dolgo dodajali vodoravno črtico kot razlikovalno sestavino glede na pisano števko 1. Do mešanja in zamenjevanja tako ne more prihajati. -- V angleško pišočih deželah dosegajo enoumnost drugače: z roko zapisana 1 je še najbolj podobna poševnici /, z roko zapisana 7 pa naši tiskani števki 7, ki je brez vodoravne črtice. Kolikor bolj pri pisanju z roko od pisanih črk prehajamo na tiskane, kar je ravno pri velikih črkah pogosto in v mnogih oblikah, toliko verjetnejši bo izpust vodoravne črtice. -- Šaljivci komentirajo vodoravno črtico v pisani števki 7 po svoje: tatovi so števko 7 prečrtali, da so izrazili nestrinjanje s sedmo Božjo zapovedjo (»Ne kradi«).

  Prvi dve črti v pisani (in tudi tiskani) števki 7 ter v pisanih (in tiskanih) črkah Z in Ž sta zapisani enako, zato se je dodatna razlikovalna vodoravna črtica s pisane števke začela brez posledic seliti na črki. Z roko pišemo precej avtomatizirano in paziti na odvečno razlikovanje (7 s črtico, Z in Ž brez nje) bi bilo prenaporno. Vodoravno črtico na 7 ter Z in Ž torej pišimo ali jo opuščajmo, kakor smo vajeni, glavno je, da sploh pišemo, seveda tudi z roko, ker je to velikokrat nadvse priročno.

  Peter Weiss (maj 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.