×

Števnost snovnih samostalnikov: »mleko« in »mleka«
 • Vprašanje:

  Ali lahko uporabimo edninski samostalnik mleko tudi v množini? Dojenček pije nadaljevalna mleka namesto dojenček pije različne vrste nadaljevalnega mleka. Je beseda zveza nadaljevalno mleko sploh sprejemljiva?
  Ali mora pred namesto stati vejica?
  Prebrala sem tudi tale odgovor o znanju https://svetovalnica.zrc-sazu.si/topic/2624/uporaba-samostalnika-znanje-v-množini


  Odgovor:

  Starejši jezikovni priročniki so pri snovnih poimenovanjih množino sicer priznavali, a zelo zadržano. Ker pa danes ubesedujemo čedalje bolj kompleksne teme, se pišoči in govoreči čutimo ob nekdanjih omejitvah in željah utesnjujene. Nekdaj je bil bencin ene same vrste in ni bilo potrebe po množini bencini, ki nam zdaj pomenijo več različnih vrst bencina. Sladkor je v gospodinjstvu rabljen edninsko, ko pa govorimo o vrstah sladkorja ali o zavojih sladkorja, nam pride prav množina, množinska pa je raba tudi v žargonu recimo v pomenu 'vrednosti krvnega sladkorja': »Naprava pomaga preprečevati nizke in visoke sladkorje.« V množini se v komunikacijski stroki uporablja tudi samostalnik javnost, saj je z natančnejšo obravnavo v okviru (edninske) javnosti prišlo do potrebe po oblikovanju posameznih skupin, ki so zato poimenovane množinsko kot javnosti.

  Mogoče so naši predniki kdaj govorili o kravjem, kozjem in kobiljem mleku hkrati, vendar pa najbrž niso čutili potrebe po množini, saj bi jo sicer uporabili, ali pa so rekli troje mleko, tako kot troje ipd. vino, torej 'mleko/vino treh vrst'. Danes samostalnik mleko uporabljamo tudi v množini, in sicer za posamezne embalaže (Tri mleka prinesi iz trgovine, pogovorno seveda tri mleke), pa tudi nadaljevalna mleka za 'vrste nadaljevalnega mleka'. Odveč je govoriti o nepravilnosti takih množinskih rab, saj se pri snovnih poimenovanjih uveljavljajo in jih sprejemamo. Daljši opis je preprosto manj gospodaren, z rabo takih oblik pa preizkušamo jezikovne možnosti in strpnost drugih uporabnikov istega jezika, ki imajo ob množini mleka morda pomisleke. Tako se jezik razvija, in kar je nemogoče ali ni sprejeto, bo ostalo poskus.

  (Vejica pred namesto bi bila odveč, saj dvakrat rabljeni povedek pije v isti povedi spada v ponazarjalna primera, ki se začneta z dojenček ... Tako še: »Hemingwayeva romana sta Komu zvoni in Sonce tudi vzhaja.« Tudi tu sta glagola zvoni in vzhaja iz ponazarjalnih primerov, povedek in dejanski glagol v stavku (povedi) pa je samo sta.)

  Peter Weiss (maj 2021)


  Odgovor je bil pripravljen v sklopu projekta Portal Franček, Jezikovna svetovalnica za učitelje slovenščine in Šolski slovar slovenskega jezika, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.