×

Poljsko mesto »Wisła«, »Wisla« ali »Visla«
 • Vprašanje:

  Se poljsko mesto Wisła posloveni kot Wisla ali enako kot reka, torej Visla?


  Odgovor:

  Zemljepisna imena, ki jih uporabljamo v slovenščini, so bodisi slovenska bodisi tuja, a slovenščini prilagojena. Slovenska zemljepisna imena so lahko endonimi ali eksonimi:

  (a) Endonimi so imena zemljepisnih slovenskih danosti v jeziku na področju, na katerem se ta danost nahaja: Ljubljana je slovenski endonim, Rijeka je hrvaški endonim, Genova pa italijanski endonim.

  (b) Eksonim pa je npr. slovensko ime za zemljepisno danost, ki ni na področju, kjer se govori slovensko oziroma »uveljavljeno zemljepisno ime v določenem jeziku za tuj kraj, goro, pokrajino zunaj etničnega območja tega jezika« (Geografski terminološki slovar 2013)

  Zaradi identifikacijskih razlogov naj bi eksonimov ne ustvarjali na novo mehanično, temveč bi se morali uveljaviti z rabo – zaradi kulturnih, zgodovinskih in političnih povezav. Slovenski eksonimi so deloma sistemsko določeni (imena držav, večjih rek, pokrajin, gorovij, redkih mest ...), deloma pa se pojavljajo sproti zaradi že omenjenih razlogov (Šengen, Esvatini ...).

  Ker je reka Visla ena večjih in bolj znanih evropskih rek, je bila v slovenskem jeziku prisotna že v 19. stoletju – v Novicah, pesmih Jovana Vesela Koseskega ipd. (vir: korpus IMP), ko je bilo pisno podomačevanje oziroma zapis v skladu z govorno izreko nekaj običajnega. V Slovarju slovenskih eksonimov na portalu Termania najdemo podatek, da je reka Visla zapisana že v atlasih 19. stoletja:

  Cigaletov Atlant (1869–1877): Visla
  Orožnov šolski atlas (1902): Visla
  De Agostinijev šolski atlas (1941): Visla
  Medvedov Veliki atlas sveta (1972): Visla
  Veliki družinski atlas sveta (1992, 1996): Visla
  Atlas 2000 (1997): Visla
  Monde Neuf (2003): Visla
  Šolski atlas Mladinske knjige (2005): Visla
  Veliki atlas sveta (2005): Visla

  Kraj Wisła pa ni med slovenskimi eksonimi. Je razmeroma neznan in ga pišemo kot v izvirniku, torej: Wisła [vísla], rod. ed. (iz) Wisłe, mest. ed. (v) Wisłi ...
  V tvorjenkah pa: prid. wisełski, prebivalsko ime Wisełčan(ka) [obakrat vísəl-].

  Ob tem naj opozorimo še, da podomačevanje izvornih enakopisnic ni samodejno: tako razlikujemo tudi med Luksemburgom kot državo in Luxembourgom kot mestom; med Teksasom kot državo in Texasom kot krajevnim imenom ipd.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik (maj 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.