×

Kako je prav: »joške« ali »joški«
 • Vprašanje:

  Katera množinska oblika je pravilna: joške ali joški?


  Odgovor:

  Do izida druge izdaje SSKJ leta 2014 se je v knjižnem jeziku kot ekspresivna uporabljala le beseda moškega spola jošk, katere dvojinska oblika bi bila dva joška (o rabi dvojine gl. Raba množine namesto dvojine pri delih telesa) in razširjena množinska oblika joški.

  Pri prenovi SSKJ v drugi izdaji leta 2014 pa se je izkazalo, da je povsem enakovreden tudi ženskospolski samostalnik joška, torej v množini joške.

  Rezultat je zaradi sovpadlih (ali prekrivnih) oblik ali enake oblike v prevladujočem tožilniku množine (pokaži mi ..., prinesi mi ..., našel sem ...) podoben kot pri cigaret in cigareta, copat in copata, tablet in tableta, polpet in polpeta ..., kar vse kaže, da pojav ni osamljen.

  Gl. tudi SSKJ na portalu Fran: joški in joške.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.