×

Vključenost slovenske leksike v sosednjih državah v temeljne slovarske priročnike
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali je v SSKJ vključeno tudi besedje iz slovenskega zamejstva oz. kje se lahko poučim o njem.


  Odgovor:

  O slovenskih zemljepisnih imenih na območju, kjer v sosednjih državah živi slovenska manjšina smo že pisali.
  Najaktualnejši vpogled v slovensko izrazje na območju Italije v tem trenutku lahko najdete na spletnem portalu Jezik na klik (Spletna orodja za slovenščino v Italiji), ki ga pripravljajo sodelavke Centralnega urada za slovenski jezik in sodelavci Slovenskega raziskovalnega instituta v Italiji (SLORI).
  V slovarje slovenskega knjižnega jezika, npr. SSKJ, je vključen tisti del slovenske leksike zunaj meja Republike Slovenije, ki je bil rabljen v gradivu, npr. v delih slovenskih klasikov, ki so bila vključena v SSKJ. V nastajajočem eSSKJ nameravamo v naslednjih letih nameniti poseben poudarek tudi knjižni leksiki, specifični za medije ter temeljna literarna dela in učbenike, ki nastajajo v t. i. slovenskem zamejstvu, saj gre za pomemben del slovenskega knjižnega jezika v zelo specifičnem okolju, na kar bomo opozorili z ustreznimi kvalifikatorskimi pojasnili. Tako je npr. za sicer splošno razširjeno knjižno vzgojiteljico na avstrijskem Koroškem v rabi vrtnarica (ki bo uslovarjena z ustreznim kvalifikatorskim pojasnilom na avstrijskem Koroškem), sicer pa je narečno izrazje podobno tako na eni kot tudi na drugi strani meje in zato že del aktualnega SSKJ, npr. marenda ipd.
  Vsekakor gre za izjemno zanimivo področje, ki kliče po nadaljnjih raziskavah; gradivni viri so poleg medijskih, praktičnosporazumevalnih, uradovalnih, leposlovnih in strokovnih besedil, ki nastajajo v tem prostoru, lahko tudi diplomska oz. magistrska dela, kot sta npr. diplomska naloga Veronike Sossa (2008) Jezikovna kultiviranost športnih besedil Primorskega dnevnika ali magistrsko delo Tanje Schellander (2018) Analiza poročevalskega jezika in stila manjšinskega tiska: primer koroškoslovenskega tednika Novice.

  Nataša Gliha Komac (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.