×

Naslavljanje z gospod ali gospa in imenom
 • Vprašanje:

  Na delovnem mestu večino časa komuniciram z naročniki prek e-maila, pri čemur gre bodisi za poznane kot tudi nepoznane (nove) naročnike. Držimo se ustaljene prakse kjer za naziv osebe uporabljamo "g./ga. + Priimek" oz. samo "Ime", ko se z osebo bolje spoznamo. Občasno pa me z odgovorom presenetijo nagovori, ki se začnejo z "g.+ Ime". Raba te besedne zveze se mi zdi neustrezna oz. nerodna vendar pa za njo ne najdem utemeljitve. Kakšen je vaš komentar na rabo omenjene besedne zveze oz. nagovora?


  Odgovor:

  Naslavljanje g. Janez in ga. Nataša je sicer v uradnem in formalnem sporazumevanju nerodna oz. neposrečena oblika naslavljanja, ki pa je pri neformalnem sporazumevanju zelo živa in pogosta. Pri uradnem sporazumevanju in formalnem naslavljanju v poslovno-uradovalnih dopisih je najbolj primerna oblika navedba imena in priimka naslovnika, ki ji po želji dodamo tudi naziva g. ali ga. (oz. izpisano gospod/gospa), po potrebi pa tudi druge znanstvene, pedagoške ipd. nazive. Npr.
  Spoštovana ga. Nataša Gliha Komac, g. Janez Novak ipd.
  Naslavljanje s polnimi imeni in priimki je v primeru poslovnega dopisovanja smiselno in korektno tudi z vidika vodenja evidenc in morebitne potrebe po sklicevanju.
  Več o naslavljanju z gospod/gospa lahko preberete v odgovoru Uporaba naziva »gospod«.

  Nataša Gliha Komac (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.