×

Raba glagolov »moči« in »smeti«
 • Vprašanje:

  Glede slovničnih pravil, pri prepovedanju določenih izrazov ali njihove uporabe, uporabljamo ne moremo ali ne smemo? Npr. pri glagolih s povratnim zaimkom se (bati se), NE MOREMO ali NE SMEMO upodabljati zaimka si (bati si)?


  Odgovor:

  V zvezah ne moremo in ne smemo gre za zanikano obliko pomensko različnih glagolov moči in smeti. Prvi, torej glagol moči, govori o tem, ali je sploh mogoče, da do nekega pojava, dejanja, dogajanja, sploh pride, npr. To se lahko zgodi oz. To se res ne more zgoditi. Glagol smeti pravzaprav vedno predpostavlja, da sta bila nek dogovor ali pravilo že sprejeta, in glede na ta dogovor ali pravilo je predvideno dejanje, dogajanje prepovedano (je mogoče, ampak prepovedano), torej se tega ne sme početi, narediti.
  Posebej velja opozoriti tudi na razliko med glagoloma moči in morati, o čemer smo že pisali.
  Pri zvezi bati se ne gre za glagol s povratnim zaimkom, pač pa za glagol s prostim morfemom se, torej za zvezo bati se KOGA, ČESA, npr. bati se (samega) sebe (in ne za zvezo bati sebe), poraza, neuspeha, napak.
  Kar pa zadeva rabo glagolov moči in smeti v vašem besedilu, je odvisno od poudarka oz. pomenskega odtenka, informacije, ki jo želite posredovati naslovniku. Če želite poudariti neustreznost, neprimernost rabe, uporabite ne smeti, npr. Pri pisanju ne smemo delati napak. Možnost za tovrstne rabe sicer obstaja, torej jih je mogoče narediti, a so nezaželene, odsvetovane, lahko tudi prepovedane. In zato glagol smeti.
  Glagol moči uporabite, če želite posebej poudariti, da se nekaj npr. ne spodobi, ni smiselno ipd., npr. Tega pa res ne moremo v nedogled ponavljati (smemo sicer, ampak res ni smiselno).

  Nataša Gliha Komac (junij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.