×

Števnost naslovov televizijskih vsebin
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali so naslovi TV vsebin, kot so recimo Igra prestolov, Harry Potter, Umori na podeželju, James Bond ..., števni?

  Primeri:

  Ali ste si ogledali vse Igre prestolov?
  Gledal sem vse Harryje Potterje.
  Umorov na podeželju že dolgo ni bilo na sporedu.
  Jamesi Bondi mi niso všeč.

  Ali so neštevni in mora biti pred njimi ustrezna števna beseda? Npr.:

  Ali ste si ogledali vse sezone Igre prestolov?
  Gledal sem vse filme Harryja Potterja.
  Serije Umori na podeželju že dolgo ni bilo na sporedu.
  Filmi Jamesa Bonda mi niso všeč.


  Odgovor:

  Primeri, ki jih navajate, se dotikajo problematike števnosti. Menimo, da je števnost v takih primerih značilna za neformalno izražanje. V bolj formalnih jezikovnih situacijah je za jasnejši pomen povedanega bolje uporabiti besedno zvezo s splošnim, pojasnjevalnim jedrom (film, serija, sezona itd.).

  a)
  Ali ste si ogledali vse Igre prestolov?

  V neformalni rabi je ta stavek povsem razumljiv, v bolj formalnem besedilu pa bi ga bilo za večjo razumljivost mogoče preoblikovati npr. takole: Ali ste si ogledali vse sezone serije Igre prestolov?.

  b)
  Gledal sem vse Harryje Potterje.
  Jamesi Bondi mi niso všeč.

  Kot zgoraj sta tudi ta stavka v neformalni govorni situaciji popolnoma razumljiva, v bolj formalnem besedilu pa bi ju lahko preoblikovali v besedno zvezo z mestniškim levim prilastkom, npr. Gledal sem vse filme o Harryju Potterju. in Filmi o Jamesu Bondu mi niso všeč. Stavka Gledal sem vse filme Harryja Potterja. in Filmi Jamesa Bonda mi niso všeč., ki ju predlagate, pomensko nista ustrezna, saj ne gre za igralca ali režiserja, na kar bi kazala rodilniška vezava.

  c)
  Umorov na podeželju že dolgo ni bilo na sporedu.

  Tukaj števnost pravzaprav ni težava, saj ima serija Umori na podeželju že množinski naslov serije. Mogoče pa bi bilo stavek prilagoditi za bolj formalno rabo, npr. takole: Serije Umori na podeželju že dolgo ni bilo na sporedu.

  (Na tem mestu pa lahko razložimo še pojav, ki mu pravimo metonimija. Metonimija je pojav, ko avtorja zamenjamo z njegovo stvaritvijo, npr. berem Cankarja 'Cankarjeva dela'. O metonimiji v jeziku je že razpravljala tudi Pravopisna komisija pri SAZU in ZRC SAZU, ki je ugotovila, da je taka raba ustrezna v knjižnem jeziku, npr. Na filmskem maratonu so gledali Hitchcocka. V vaših primerih ime glavnega junaka (ki se pojavi tudi v naslovu filma oz. serije) nadomesti ime stvaritve.)

  Urška Vranjek Ošlak, Alenka Jelovšek (julij 2021)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.