×

Pisanje skupaj ali narazen: predložne zveze
 • Vprašanje:

  Po mojem mnenju (na podlagi jezikovnega znanja, ki sem ga dobil v mlajših letih) se izrazi ponavadi, nenazadnje, zatem (čas.), navidez, naprodaj ipd. pišejo skupaj oz. z eno besedo.

  Primeri:

  • Ponavadi grem spat ob desetih.
  • Nenazadnje to sploh ni bil njegov problem.
  • Pet minut zatem je prišel še njegov odvetnik.
  • Navidez je bilo vse v redu.
  • Hiša je naprodaj.

  Vendar pa v zadnjem času opažam, da se v knjigah in drugih (lektoriranih) tekstih ti izrazi dosledno pišejo narazen: po navadi, ne nazadnje, za tem, na videz, na prodaj. Zato sem pogledal v slovenski pravopis, kjer pa jih (z izjemo izraza zatem) nisem našel. Ali to pomeni, da zapis z eno besedo ni v skladu s slovenskim pravopisom?


  Odgovor:

  Pravopisno načelo, predstavljeno v SP 2001, pravi, da pišemo sestavine posamezne besedne zveze narazen, če jim lahko pripišemo navadni pomen (stati na poti 'na cesti') in če med sestavine lahko vrinemo besedno enoto (po (svoji stari) navadi).

  Vendar pa je očitno, da je v SP 2001 z upoštevanjem naštetih načel ukinil zapis skupaj pri prislovih ponavadi, navidez, ki so ga prejšnji pravopisi in SSKJ dopuščali in ki ga uporabniki pogosto prepoznavamo kot nujnega zaradi pomenskega razlikovanja.

  Pri prenovi pravopisa, tako pravil kot slovarja, bo treba upoštevati, da se naštete zveze oz. besede danes vedejo drugače, kot so se ob sestavljanju SSKJ in SP 2001, zato bo ponovno preučena jezikovna norma in v skladu z njo bodo normirani tudi zapisi, ki imajo pomenskorazlikovalno vlogo, npr.:

  • ponavadi: Ko pogladite površino njegove sprednje strani, morate s prsti na nekaterih mestih občutiti izbokline, ki jih ponaredki ponavadi nimajo. (v pomenu 'navadno')
  • po navadi: po (svoji stari) navadi je ...
  • navidez ALI na videz: Oba sta v navidez/na videz enakem položaju. Poznata se le navidez/na videz.
  • na videz: Simpatična pevka vedno pazi na (svoj) videz in prav dobro se zaveda ...

  K zapisu skupaj pri teh izrazih napeljuje tudi skladenjski položaj, npr.: Ob koncu je Göncz osvetlil še nekatere svoje poglede na na videz nasprotujoče si položaje, v katerih se je znašel.

  Po pravilih SP 2001 se tiste besede, katerih sestavine nimajo sodobne oblikoslovne podobe, pišejo le skupaj. V to skupino bi uvrstili naprodaj, saj že SSKJ besedo prodaj označuje kot starinsko in v rabi navadno s predlogom, prim. SSKJ in SSKJ2:

  • pródaj m neskl. (ọ̑) star., v prislovni rabi, s predlogom prodaja: krompirja je dovolj tudi za prodaj/stvar gre dobro v prodaj; prim. naprodaj

  Torej: Naprodaj so celo dvodelne stekleničke, ki so na sredini stisnjene, ravno pravšnje za otroške roke.

  Preberite si še:

  Pisanje členkovne zveze »ne nazadnje«

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.