×

Naglas mesta »Chichen Itza«
 • Vprašanje:

  Ima ime Chichen Itza naglas na zadnjem zlogu?


  Odgovor:

  Ime nekdanjega mehiškega mesta Chichén-Itzá [čičén-íca] je s slovenskim izgovorom ženskega spola; rodilnik je (iz) Chichén-Itze in mestnik (v) Chichén-Itzi, pridevnik pa bi bil najbrž chichén-iški.

  In zakaj se pisna in izgovorna podoba tako razlikujeta?

  V španskih (in portugalskih) imenih na naglašeni končni se naglas, kot pravi SP 2001 v členu 1092, prestavlja proti začetku besede:

  • Bogotá, Paraná, Panamá > Bogóta/Bógota, Parána/Párana, Pánama.

  Če v imenih teh rek in (zveznih) držav ostrivec na -a opuščamo, pa v imenu Chichén-Itzá ostaja zapisan le v imenovalniku ednine, naprej pa ne več. (Nekateri pisci oba ostrivca v slovenščini kar opuščajo, vendar je ta rešitev slaba, saj ne gre za ime, za kakršno bi bilo predvideno tolikšno slovenjenje – oblika Čičen-Ica ni sprejemljiva.) Če te spremembe ne bi uvedli, imen ne bi mogli sklanjati po prvi ženski sklanjatvi (lipa -e) in tudi pridevnikov iz njih se ne bi dalo tvoriti sistemsko.

  Iz istega razloga ravnamo tako tudi pri francoskih ženskih imenih na -a, ki so v francoščini naglašena na njem: Natacha Atlas je torej [natáša atlás], bili smo na koncertu Natache [natáše] Atlas itd. Sliši se komajda še francosko, vendar bi težko šlo drugače.

  Na podobno vprašanje smo v svetovalnici že odgovorili: Spol in pregibanje majevskega mesta »Chichén Itzá«

  Peter Weiss (junij 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.