×

Skladenjska pestrost zveze »makadamijin orešček«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kako se pravilno pišejo oreški makadamije?

  Oreški makadamija ali oreški makadamije ali makadamija oreški? Je pravilneje celo oreščki?


  Odgovor:

  O razlikovanju med makadamijevim oljem in makadamijinim oreščkom oz. oreškom smo že pisali:

  Je olje »makadamijevo« ali »makadamijino«?

  Kot smo nakazali v odgovoru, je pomensko razlikovanje z različnimi obrazili tvorjenih pridevnikov marsikdaj že zabrisano, zato obravnavamo pridevnika makadamijev in makadamijin kot enakovredna, v zadnjem času se jima pridružuje tudi makadamijski. Pogled v gradivski korpus Gigafida pa nam pokaže, da se je v rabi najbolj uveljavila zveza makadamijev orešček:

  makadamijev orešček 17
  makadamijin orešček 0

  makadamijev orešek 2
  makadamijin orešek 0

  makadamijski orešček 4
  makadamijski orešek 7

  Drevo, na katerem rastejo, se imenuje makadamija, njegovim oreškom oz. oreščkom torej lahko rečemo tudi oreščki makadamije:

  oreščki makadamije 12
  oreški makadamije 7

  Uveljavlja se še metonimično poimenovanje makadamija za rastlino in plod: V moko vgnetite margarino, rumenjak, čokolado in makadamijo.

  Možnosti oreški makadamija in makadamija oreški sta iz sistemskega in slogovnega vidika bistveno slabši. V slovenščini svojino in vrsto izražamo s pridevniškimi oblikami, ki jih, kot je bilo že rečeno, iz samostalnika makadamija lahko tvorimo na več načinov: makadamijev, makadamijin, makadamijski ..., zato ni nobene potrebe, da bi v primerih, ko levo od samostalnika lahko stoji pridevnik, tako izrazno možnost opuščali.

  Kot je razvidno iz zgornjih preglednic rabe, je prevladujoča dvojnična možnost orešček, čeprav se botaniki odločajo le za možnost orešek (Botanični terminološki slovar, 2013). Na nihanje v rabi opozarja že SSKJ, ki ločuje več možnih uresničitev v besedni zvezi: vodni orešek proti muškatni orešček. SP 2001 obe obliki izenačuje, tako da ste glede izbire povsem prosti.

  Marko Snoj, Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.