×

Ujemanje v stavku: količinski izrazi (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je pravilno:

  Za ključne besede je bilo najdenih dvajset zadetkov

  ali

  Za ključne besede je bilo najdeno dvajset zadetkov.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo v svetovalnici že odgovorjeno: Ujemanje v stavku: količinski izrazi

  Ne gre za vprašanje jezikovne pravilnosti, ampak izbire. V Slovenski slovnici (Toporišič 2008: 610) lahko preberete: »Če je povedkovo določilo pridevniška beseda, se namesto edninske imenovalniške oblike rada rabi množinska rodilniška: Pet stolov je bilo polomljenih (redkeje: je bilo polomljeno).«

  Temu ustrezen je vaš zapis: Za ključne besede je bilo najdenih dvajset zadetkov (redkeje: je bilo najdeno)__. Tudi jezikovna raba potrjuje večjo pogostnost izbire rodilnika množine.

  Aleksandra Bizjak Končar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.