×

Ujemanje v stavku: količinski izrazi (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je pravilno:

  Za ključne besede je bilo najdenih dvajset zadetkov

  ali

  Za ključne besede je bilo najdeno dvajset zadetkov.


  Odgovor:

  Na podobno vprašanje je bilo v svetovalnici že odgovorjeno: Ujemanje v stavku: količinski izrazi

  Ne gre za vprašanje jezikovne pravilnosti, ampak izbire. V Slovenski slovnici (Toporišič 2008: 610) lahko preberete: »Če je povedkovo določilo pridevniška beseda, se namesto edninske imenovalniške oblike rada rabi množinska rodilniška: Pet stolov je bilo polomljenih (redkeje: je bilo polomljeno).«

  Temu ustrezen je vaš zapis: Za ključne besede je bilo najdenih dvajset zadetkov (redkeje: je bilo najdeno). Tudi jezikovna raba potrjuje večjo pogostnost izbire rodilnika množine.

  Aleksandra Bizjak Končar (september 2014)