×

Predložni par »iz – na«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kateri predložni par je v danem primeru ustrezno uporabiti:

  prehod z obnašanja A na obnašanje B/prehod od obnašanja A na obnašanje B/prehod iz obnašanja A v obnašanje B

  Je nasploh raba predložnega para iz – na ustrezna ali mora biti v zvezi s predlogom na vedno le predlog z?


  Odgovor:

  Ustrezna raba predložnih parov je omejena na posamezne kombinacije in je vedno pomensko določena. Premikanje v prostoru, kamor sodijo tudi premiki v prenesenem pomenu, kot denimo v vašem primeru (prehod z obnašanja A na obnašanje B), predvideva kombinacije kot na primer:

  sem pri sosedu – grem od soseda,

  slonim ob ograji – odmaknem se od ograje,

  živim v mestu – odpravljam se iz mesta,

  lebdim pod oblaki – padem izpod oblakov,

  stojim pred sliko – odmaknem se od slike,

  skrivam se za zaveso – prikažem se izza zavese,

  grem k zdravniku – vračam se od zdravnika,

  hodim na predavanja – vračam se s predavanj,

  hodim po robu – padem z roba,

  od doma – v knjižnico,

  z Goričkega v Piran,

  iz mesta v mesto/na deželo,

  z dežja pod kap,

  od Poncija do Pilata,

  z danes na jutri.

  Zadnje tri so stalne zveze, zato je v naši zavesti ustaljena tudi predložna kombinacija.

  Podobno velja tudi za vaše primere, ki ob ohranjenem pomenu predvidevajo vsaj naslednje enakovredne možnosti:

  zna (prehod z obnašanja A na obnašanje B);

  od – k (prehod od obnašanja A k obnašanju B) in

  od – na (prehod od obnašanja A na obnašanje B).

  Kombinacija od – do (prehod od obnašanja A do obnašanja B) bi, nasprotno, pomenila izražanje začetne in končne meje, toraj nekaj drugega.

  Nesprejemljiva med vašimi primeri je raba predloga iz v kombinaciji s samostalnikom obnašanje, saj predvideva prostorsko premikanje iz notranjosti predmeta ali prostora navzven, kar pa je v danem primeru nelogično. Taka kombinacija predlogov bi bila seveda povsem ustrezna v drugačnih pomenih, npr. prehod iz notranjosti na površje; iz vode na kopno ipd.

  Polona Gantar (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.