×

Zapisovanje vrstilnih števnikov z besedami (2)
 • Vprašanje:

  Pri 100-ih ali pri stotih letih?

  Pri 3. mesecih shodi ali pri 3 mesecih shodi?


  Odgovor:

  Iz vprašanja je razvidna razlika med (edninsko zvezo) štirideseto leto = 40. leto (torej ali izpisano z besedo ali zapisano s številko) na eni strani in na drugi (množinsko) štirideseta leta (kar praviloma izpisujemo: v sedemdesetih letih 20. stoletja). Torej:

  • v stotih = 100 letih (kjer je stotih glavni števnik), toda v stotem = 100. letu (vrstilni števnik – za števili, s katerimi zapisujemo vrstilni števnik, stoji pika),
  • v treh = 3 mesecih je shodil (treh je glavni števnik), toda v tretjem = 3. mesecu že vozi avto (vrstilni števnik).

  S podobnimi težavami se srečujemo tudi v drugih primerih:

  • Nepremostljivo težavo povzroča Studio ob sedemnajstih, če hočemo števnik tu pisati s številko. Način ob 17-ih je namreč ni splošno uveljavljen (ker bi sicer imeli kaj takega za izražanje ure s številko tudi za ob enih, dveh, treh, petih, desetih, pa nimamo – delno je končnica -ih nadomeščena z napačno razumljenim po možnosti nadpisanim h, ki pomeni 'ura', npr. ob 10h).
  • Primeri kot v 40-ih letih (20. stoletja) (tj. v letih od 1940 do 1949, v vrsti let, ki se končujejo na -štirideset) se umikajo z besedo izpisanim, saj je tu treba upoštevati še možnost nastopila so trideseta leta, kar se je s številko velikokrat pisalo 30-ta (tridesetta?) ali 30-a leta. Čisto jasno pa je v štiridesetih = 40 letih življenja (prim. v enem letu), tj. v obdobju, ki je trajalo 40 let, kjer ne prideta v poštev ne pika (ta bi stala ob edninskem primeru: dopolnila je štirideseto = 40. leto) ne končnica -ih, ki pa je tako ali tako zasilna rešitev in jo izberemo edinole, ko zaradi prostorskih ali zgodovinskih razlogov želimo napisati število in ga opremiti z nedvoumnim navodilom za izgovor.

  Preberite si še odgovor na vprašanje: Zapis vrstilnih števnikov v besedilu

  Peter Weiss (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.