×

Uporaba pridevniških oblik pri ženskih priimkih (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me, ali gre v naslednjih primerih za pravilno rabo:

  komisarka Bratušek

  Kopač Mrak je rekla ...


  Odgovor:

  Pridevniška oblika ženskih priimkov je danes upravičena zlasti tedaj, ko izpuščamo osebno ime in uporabljamo le priimek v imenovalniku, iz katerega seveda ni razvidna sklonska oblika in zato tudi ne skladenjski položaj; pogosto tudi za izražanje svojine (po SP 2001, člen 970 npr. zmaga Svetove).

  Pri imenih, ki ju navajate, je problem neujemalnost med sestavinama: komisarka Bratušek, rodilnik komisarke Bratušek, kjer občnoimensko sestavino pregibamo, priimka pa seveda ne. Takih zgledov v slovenščini nismo vajeni, saj se pogosteje, zlasti v pogovornem jeziku, srečujemo z nepravilno prakso, kot je npr.: profesor Pogorelčeva. Na to težavo opozarjajo tudi pravopisna pravila (SP 2001 v členu 862) in uporabnike opozarjajo na dve izrazni možnosti, ki lahko apliciramo na vaš primer:

  • komisarka Bratuškova, rodilnik komisarke Bratuškove ...
  • komisarka Alenka Bratušek, rodilnik komisarke Alenke Bratušek

  Preberite si še nekoliko starejši odgovor: Uporaba pridevniških oblik pri ženskih priimkih

  Podobno je pri vašem drugem zgledu: nevtralna oblika je Anja Kopač Mrak, rodilnik Anje Kopač Mrak itd., če pa se odločite za rabo brez osebnega imena, torej le Kopač Mrak, pa tako, kot smo opisali zgoraj, lahko uporabimo pridevniško obliko priimka (Kopač Mrakova je rekla ...), s čimer sledimo pravopisnemu členu 849 (SP 2001), ki tak način sicer označuje kot »manj navaden".

  Helena Dobrovoljc (september 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.