×

Zvalnik v slovenščini
 • Vprašanje:

  Nikjer na spletu ni moč zaslediti podrobnosti o 7. sklonu slovenščine, ki ni več v uporabi. Jasno je, da se jezik spreminja, da deli le tega izumirajo in se uvajajo novosti, vseeno pa me je zmotilo dejstvo, da o 7. sklonu sploh nihče nič ne ve. Konec koncev, izumrl je tudi predpretekli čas, pa ga včasih še vedno zasledimo (npr. je bil zmagal).

  Rad bi izvedel več o 7. sklonu slovenščine, morda kakšen primer.

  In zanima me tudi, kakšno sklanjanje je on pojde, oni govore – to se namreč še vedno večkrat zasledi v kakšni literaturi. Je to morda 7. sklon?


  Odgovor:

  Slovenščina v svojem slovničnem sestavu zvalnika nima več. Njegovo funkcijo je pri nas prevzel imenovalnik. Zadnje ostanke zvalnika v slovenščini morda zasledimo na prelomu 17. in 18. stoletja pri Janezu Svetokriškem:

  • Juri se obrne po cerkvi, rekoč: kje ste zdaj vi moji prijatelji? Kadar jest zakihnem, pravite Jure Bog ti pomagaj /…/.

  Tu je oblika Jure precej verjetno zvalnik osebnega imena Juri(j). Sicer se nam ta nekdanja sklonska oblika ohranja le v otrdelih tvorbah, kot sta oče in bore (kar je prvotni zvalnik samostalnika bog), morda tudi v osebnih lastnih imenih tipa Jure, Jane in priimkih tipa Črne, Žele ipd. V nagovorih uporabljeni obliki sine, brate pa sta gotovo prevzeti iz hrvaščine, v kateri se ta sklon še ohranja.

  Opomba:
  Odgovor je na željo avtorja posodobljen. Različica odgovora, ki je bila objavljena novembra 2014, je shranjena v uredništvu svetovalnice.

  Marko Snoj (december 2014)


Log in to reply
 

Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.