×

Spol samostalnika »karitas«
 • Vprašanje:

  Imam vprašanje glede imena organizacije Slovenska karitas: Karitas.

  Glede na njihov zapis (npr. na spletni strani) in rabo prevladuje ženska spolska oblika, pravopis pa določa m. spol. To je prva težava. Druga težava je pri zapisih: Škofijska karitas Koper ali Škofijska Karitas Koper ali škofijska Karitas Koper. Kako je z velikimi začetnicami, kako jih upravičiti?

  Na isti ravni tudi težava z zapisom župnijska Karitas Trbovlje/Župnijska Karitas Trbovlje/Župnijska karitas Trbovlje. V teh primerih sem uporabljala ž. spol, saj je tako v rabi.


  Odgovor:

  Kot je bilo razvidno že iz SSKJ, je bil samostalnik karitas 'dobrodelnost' uvrščen med nesklonljive samostalnike ženskega spola. Slovenski pravopis 2001 je tako občnoimenski karitas kot lastnoimenski Karitas umestil med samostalnike moškega spola. Temu pritrjuje tako sklanjatev Karitas Kartitasa Karitasu ... (pregibnost je pogostejša od nepregibnosti, kadar uporabljamo le enobesedno ime) kot tudi svojilna pridevniška oblika Karitasov (Karitasov dobrodelni koncert). Kljub pravopisnemu določilu se je uveljavilo ime Slovenska karitas (ime karitas je tu ženskega spola in nesklonljivo). Opisano pojasnjuje neenotno rabo.

  Zapis male oz. velike začetnice je odvisen od tega, kako je posamezna ustanova v resnici uradno poimenovana:

  • Slovenska karitas,
  • Škofijska karitas Ljubljana.
  • Kadar uporabljamo Karitas kot okrajšano ime (tip Evropska unija > Unija), ga pišemo z veliko začetnico.

  Vašo dilemo dobro razrešuje naslednji sestavek na spletni strani Slovenske karitas:

  Slovensko karitas je 1. maja 1990 ustanovila tedanja Slovenska pokrajinska škofovska konferenca. V nadaljevanju so bile ustanovljene še tri škofijske KaritasŠkofijska karitas Ljubljana 29. junija 1990, Škofijska karitas Koper 6. septembra 1990, Škofijska karitas Maribor 12. oktobra 1990.

  Helena Dobrovoljc (november 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.