×

Zapis parcelne številke
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilen zapis parcelne številke. Primer:

  • Gradnja se nahaja na parceli, št. 220/2.

  Ali se zapiše z vejico, ali brez? Zapis z vejico se mi zdi logičen po zgledu zapisa za uradni list:

  • Uradni list, št. 22/2014

  Ali je mogoče zapisati tudi: na parceli 220/2? (brez besede številka) Na Protokolu za izmenjavo podatkov med zemljiško knjigo, zemljiškim katastrom in katastrom stavb sem namreč zasledila slednji primer. Ali je to tudi slovnično pravilno?


  Odgovor:

  Eno je, če govorimo o parcelni številki (V zemljiški knjigi je vpisana parc. št./štev. 136/2), drugo pa, če govorimo o parceli z neko številko (Objekt se nahaja na parceli št. 220/2).Vejico uporabimo, kadar številko navajamo za imenom oz. mestom objave (Uradni list RS, št. 34/2011, 42/2012 in 24/2013), v zgoraj navedenem zgledu pa ni potrebna.

  Z jezikovnega vidika je mogoče zapisati tudi samo na parceli 220_/2_, vendar pa se zdi v konkretnem primeru bolj smiselno razmisliti, ali je tak zapis nedvoumen za vse, ki bodo ta besedila brali in jih uporabljali.

  Helena Dobrovoljc (december 2014)


Prijavite se za odgovor