×

Dvojna imena in tvorba prebivalcev
 • Vprašanje:

  Prosim vas za pomoč pri naslednjem razmisleku ... Novinarka me je povprašala, kako (če sploh) upravičiti rabo izraza Log-Dragomerčan, ki ga lokalni prebivalci Občine Log - Dragomer uporabljajo za občane te občine (ki ima sestavljeno ime, torej iz dveh krajev: Log in Dragomer). Izraz se pojavlja tudi v nekaterih medijih. Zanima me, ali je karkoli sporen.

  Sama sem razmišljala takole ... Je izraz morda neprimeren, ker sestavina Log ostaja v osnovni obliki (kot ime kraja), medtem ko je Dragomerčan že izpeljanka iz Dragomerja (se pravi, bi se lahko bralo: Log in Dragomerčan, namesto pravega pomena: Ložan in Dragomerčan oziroma prebivalec Loga - Dragomerja/Občine Log - Dragomer)?

  V slovenskem jeziku je na splošno malo prirednih samostalniških zloženk (zloženk iz samih samostalnikov, ki so v enakovrednem razmerju). Od podobnih primerov sem našla denimo le: Anglo-Američani, Balto-Slovani. Pa še tu je prva sestavina vsaj malo preoblikovana (medtem ko iz Loga ni nastal recimo Logo-).

  Med imeni prebivalcev pa očitno ni enakega primera, ker so večbesedna krajevna imena večinoma pridevniško-samostalniška: Novo mesto, Slovenj Gradec, Škofja Loka, tu pa tvorimo podredne zloženke.

  Druge občine, ki vključujejo po dva kraja v imenu (jih je malo), pa imajo (tako ugibam) očitno bolj zapleteno ime in se ni zgodilo, da bi tvorili ime prebivalcev iz obeh sestavin.


  Odgovor:

  Imena prebivalcev kraja Log - Dragomer ne moremo primerjati z imenom Anglo-Američani. Ime Log - Dragomer je dvojno ime, nastalo iz dveh enakovrednih sestavin, ki ju v imenu tudi sklanjamo (tako še Šmarje - Sap, Gozd - Martuljek). Tudi pri imenu Anglo-Američani gre za povezavo dveh enakovrednih sestavin, vendar se prva že morfemsko in izgovorno prilagodi enobesednosti. Tovrstna okrajšava in zapis prve priredne sestavine je poimenovana vezalna zloženka, sporen je zlasti zapis z vezajem, ki v zadnjem pravopisu ni bil sistemsko izveden, in res ga opazujemo poenoteno le pri vseh podobnih primerih samostalniških tvorjenk ('Angleži in Američani', 'Avstrija in Ogrska', 'Balti in Slovani').

  Za vaše vprašanje je pomembneje, da je ime nastalo iz dveh samostojnih naselbin, ki imata prebivalce – Ložane in Dragomerčane. To dejstvo pri zapisu prebivalskih imen upošteva tudi leksikon Slovenska krajevna imena (1985). Precej revolucionarno je k problematiki imen prebivalcev pristopil Slovenski pravopis 2001, ki je uveljavil veliko zloženih imen prebivalcev.

  O tem več v odgovoru: Zakaj so prebivalci Severne Koreje »Severni Korejci", in ne »Severnokorejci«?

  Pri prebivalcih krajev, katerih ime je strukturno »dvojno« (táko je tudi terminološko poimenovanje), je pravopis uvedel dve praksi:

  (1) ne glede na dvojnost je ohranil ime enega dela sestavine, npr. Pri Cerkvi - Struge (prebivalec: Cerkvenčan in Cerkvenec),

  (2) uvedel je zloženke, npr. Šmarje - Sap (prebivalec Šmarjesapčan, neuradno Šmarčan in Sapljan) in Gozd - Martuljek (prebivalec: Gozdmartuljčan).

  Slednja se v rabi niso uveljavila in jih ljudje dojemajo kot papirnata. Vse pogosteje zasledimo poimenovanja, ki se nanašajo na del teh »dvojnih« naselij (2), npr.:

  • Čeprav je Martuljek potok, je v rabi izraz Martuljčan (Gorenjski glas): V Kranjski Gori so Martuljčani preganjali zimo, čeprav bi domačini raje imeli procesijo za sneg.
  • Tako Ložani kot tudi Dragomerčani imajo radi nogomet …
  • Menda se pa malo že pozna in kot pravijo Šmarčani, je manj odplak.

  (Pri natančnem pisanju in govorjenju pa tako moramo uporabiti dodatek k imenu, npr. prebivalci Šmartna ob Dreti, ne Šmarčani, kar je sámo in golo nedvoumno le v ustreznem sobesedilu. Prebivalsko ime Ložan se brez jasnega sobesedila lahko nanaša na Loko, Loke, Loge, Lože itd.)

  Vse pogosteje pa je v rabi opisno izražanje, ki je primerno tudi za položaje, po katerih sprašujete:

  • Nakopičilo se jih je toliko, da so 7. marca letos krajani Šmarja - Sapa spisali peticijo, zbrali 431 podpisov in jo predali KS Šmarje - Sap z željo in zahtevo, da jih zastopajo na Občini Grosuplje in pri državnih inštitucijah.

  Če torej govorimo o prebivalcih uradne enote, ki je po svoji zgradbi dvojno ime, in takih je v Republiki Sloveniji več (občine so Dobrova - Polhov Gradec, Gorenja vas - Poljane, Hoče - Slivnica, Hrpelje - Kozina, Miren - Kostanjevica, Mokronog - Trebelno, Rače - Fram, Renče - Vogrsko in Šempeter - Vrtojba; nekaj časa je bila občina Dobrova - Polhov Gradec - Horjul, ki pa je potem razpadla na dve sedanji.), je smiselno uporabiti opisni način prebivalci naselja Šmarje - Sap ali prebivalci Šmarja - Sapa, in če je iz sobesedila razvidno, da gre za občino, tudi prebivalci Loga - Dragomerja. Pri natančnem pisanju in govorjenju pa je priporočljivo uporabiti zvezo prebivalci občine Log - Dragomer.

  Poimenovanja Logdragomerčani in Šmarjesapčani je mogoče pojmovati kot neuspeli poskus zadnjega pravopisa, ki je ta poimenovanja tvoril po vzoru sicer sistemskih tvorb Novogoričan, čeprav zanje ni bilo potrditve v rabi. Sicer pa je zlasti v lokalni rabi uveljavljeno, da so prebivalci Loga Ložani in Dragomerja Dragomerčani, kar je treba v ustreznem kontekstu tudi upoštevati.

  Helena Dobrovoljc, Peter Weiss (december 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.