×

Vejica in vrinjeni ki-stavek
 • Vprašanje:

  Prebiram neko besedilo, v katerem je ogromno stavkov z vrinjenim ki-stavkom, ki se potem nadaljuje z veznikom in, a pred njim ni nikoli vejice.

  Na primer:

  Zahvaljujem se bralcem, ki so bili navdušeni nad knjigo in resnično upam, da jim bo tudi to delo všeč.

  ali pa:

  Saj veš, kdo si in rada bi se ti zahvalila.

  ali:

  Medtem ko je klepetla, je bil ob njej njen mož in vsakič ko je želel oditi, ga je poklicala nazaj.

  Ali ni tako, da je treba dati pred IN vejico, ker imamo prej vrinjen stavek, ki se ga zaključi z vejico in potem nadaljuje. Takšno pomanjkanje vejic :-) me namreč zelo moti, a ker je tega v besedilu že toliko, se zdaj že sprašujem, ali jaz narobe razmišljam, in je morda res vse kar brez vejic :-). Prosim za razrešitev dileme.


  Odgovor:

  Nanizali ste skladenjsko raznorodne zglede, pri katerih ne gre za vrinjene ki-stavke, res pa v vseh primerih pred in manjka vejica.

  V prvem primeru opravlja ki-stavek vlogo t. i. stavčnega prilastka, tj. prilastka k samostalniški odnosnici, ki ima obliko stavka (in ne zgolj besede/besedne zveze). Namesto Zahvaljujem se vsem navdušenim bralcem … prilastek razvijemo v stavek, ki pa ga mora vejica pred nadaljevanjem povedi tudi zaključiti:

  • Zahvaljujem se bralcem, ki so bili navdušeni nad knjigo, in resnično upam, da jim bo tudi to delo všeč.

  V drugem primeru glagolu, ki potrebuje tožilniško dopolnilo, prav tako sledi stavčno razvit predmet. Namesto (pomensko le približno enakega) golega predmeta Saj veš vse o sebi … torej uporabimo predmetni odvisnik, ki ga pred nadaljevanjem povedi prav tako kot v prvem primeru zaključuje vejica:

  • Saj veš, kdo si, in rada bi se ti zahvalila.

  V tretjem primeru pa gre za t. i. vmesni odvisnik med dvema glavnima stavkoma (na tovrstno vprašanje smo že odgovarjali – Vejica pred »in ko«), ki ga pred zvezo prirednega in podrednega veznika (poleg in se lahko pojavljajo tudi drugi, npr. ali, oziroma) zaznamujemo z vejico. Enako velja za primere, kakršen je vaš, ko je podredni veznik večbesedni (torej sestavljen iz prislovne besede in veznika: vsakič ko, tudi če ipd.):

  • Medtem ko je klepetala, je bil ob njej njen mož, in vsakič ko je želel oditi, ga je poklicala nazaj.

  Vejice pred in pa ne zapišemo, ko ta skupaj s podrednim veznikom uvaja istovrstni odvisnik (tudi to smo v svetovalnici že obravnavali – Vejica pred »in ko«). Primer iz vašega vprašanja: … se zdaj že sprašujem, ali jaz narobe razmišljam, in je morda res vse kar brez vejic. Ker priredni veznik povezuje dva predmetna odvisnika iste stopnje, vejice med njima ne zapišemo:

  • se zdaj že sprašujem, ali jaz narobe razmišljam in (ali) je morda res vse kar brez vejic.

  Tina Lengar Verovnik (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.