×

Ustreznost zapisa »filter vrečka« oz. »filtervrečka«?
 • Vprašanje:

  Filter vrečka ali filtervrečka?


  Odgovor:

  Na vaše vprašanje smo odgovorili med drugim že v odgovoru: Pisanje vezaja v zloženkah s črkovno prvo sestavino, a naj odgovorim še posebej glede na zgled filter vrečka.

  Aktualni pravopis je ob sistemsko sprejemljivih, v rabi pa redko realiziranih tvorjenk filtervrečka (torej zloženk z imenovalniško medpono) dopustil tudi zapis narazen, torej filter vrečka. Spremljajoča slovnična teorija, ki jo dopolnjuje stilistilčno izročilo, poleg teh dveh možnosti opozarja na v slovenščini sprejemljivejšo (in slovenščini bližjo?) upovedovalno možnost, tj. rabo pridevnika ob samostalniku (filtrska vrečka) in samostalnika v vlogi desnega določila (vrečka filter). Medtem ko prvo v besedilih srečujemo vse pogosteje, je druga manj razširjena (v preteklosti se je večkrat pojavljala ob samostalniku cigareta, npr. SSKJ: cigarete filter).

  Če povzamem: Ob obeh možnostih, ki ju navajate tudi sami (filtervrečka in filter vrečka), navedimo še tretjo, in sicer filtrska vrečka, ki je v besedilih že precej v različnih kontekstih:

  – čajna filtrska vrečica: Zato velja: čim dlje časa namakate filtrsko vrečko, tem bolj vas bo čaj pomiril. (Anja)

  – filtrska vrečka v sesalniku: Zatohel vonj sesalnika preženemo tako, da pred sesanjem na filtrsko vrečko vrečko kanemo nekaj kapljic dišečega eteričnega olja, ki nam je všeč. (101 zdravilo iz narave)

  – filtrska vrečka v čistilni napravi: Na srečo je ohišje ostalo celo in v razvojnem oddelku poskušajo filtrske vrečke za krajši čas nadomestili s šobami z vodnimi curki. (Večer)

  Helena Dobrovoljc (januar 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.