×

Uporaba predlogov »na« in »v«
 • Vprašanje:

  Zanima me, kaj je pravilno: Iz/s slike je razvidno, da je reakcija potekla.


  Odgovor:

  Potek reakcije je prikazan na sliki, torej je to, da je reakcija potekla, razvidno s slike.

  Tu razmerje naz/s (tako kot viz) velja, čeprav je kdaj raba tudi drugačna, npr. iti v gore in priti z gora ter iti v hribe in priti s hribov (poleg redkejšega iz hribov).

  Morda opozorimo še na položaje, značilne za tehnična in naravoslovna besedila, ko je beseda »slika« le tehnično pomagalo, dejansko pa pisec govori o grafikonu ali prikazu. Če interpretiramo podatke »iz grafikona« ali »iz prikaza«, je morda bolje táko sliko preimenovati v grafikon, prikaz ... ali pa vsaj besedilno prilagoditi poved, npr. kot je razvidno iz prikaza (slika 2), je ....

  Peter Weiss, Tina Lengar Verovnik (februar 2015)


Prijavite se za odgovor