×

Pisanje zvez z »bio«
 • Vprašanje:

  Kako pisati zloženke tipa bio-, mikro-, kadar je drugi del (stalna) besedna zveza, ki označuje pojem, npr. bio laneno oljemikro gospodarska družba.


  Odgovor:

  Med sestavini zloženke se pogosto vrine pridevniška beseda, na primer:

  • brutoproizvod > bruto družbeni proizvod (BDP)
  • kaskozavarovanje > kasko avtomobilsko zavarovanje
  • videonadzor > video varnostni nadzor

  To postavlja zloženke v protislovje z načelom nerazdružljivosti in nezamenljivosti zaporedja delov dane besede, ki ga navajajo pravopisna pravila Slovenskega pravopisa 2001 v členu 487 kot enega od temeljnih vodil pri urejanju pisanja skupaj oziroma narazen. Pravilo namreč določa, da »če se v dano besedo ne da vriniti druga beseda ali če delom te besede ni mogoče spremeniti zaporednosti, imamo opraviti z enoto, ki jo je treba pisati skupaj«, »če to lahko storimo, imamo opraviti z enotami, ki jih je treba ali pa jih je bolje pisati narazen«.

  Protislovnosti, ki jo omenjeno načelo uvaja glede na sistemsko zaželen zapis videonadzor, ni mogoče kar zlahka odpraviti. Res pa je, da se težavi izognemo, če vrinjeno pridevniško besedo postavimo pred prvo sestavino, poleg tega je s pomenskega vidika to povsem sprejemljiva možnost, npr.:

  • Varnostni videonadzor se je pojavljal kar v nekaj državah, vendar …
  • Potem ko se je pri Zavarovalnici Maribor podražilo avtomobilsko kaskozavarovanje, višanje premij napovedujejo tudi v Zavarovalnici Triglav …
  • Glede na družbeni brutoproizvod od leta 2001 je Slovenija na 31. mestu med svetovnimi državami ...

  V obeh zvezah, ki jih navajate v vprašanju, pa je besedna zveza stalna in z razbijanjem vezi med samostalniškim jedrom in drugo pridevniško sestavino (laneno olje, gospodarska družba) lahko vplivamo na razumevanje povedanega. (Pogostnost je zapisana v oklepaju.)

  • bioolje ali bio olje (3 oz. 9)
  • laneno olje (357)
  • mikrodružba ali mikro družba (32 oz. 107)
  • gospodarska družba (1023)

  Vseh primerov pa seveda ne moremo vreči v isti koš: medtem ko je zapis bio laneno olje vendarle v skladu z normo, predstavljeno v novejših slovarjih (SNB: bio hrana, biokmet), pa je pri mikro gospodarska družba ustrezneje poiskati vzporedne izrazne načine, na primer: mala gospodarska družba.

  Helena Dobrovoljc (oktober 2014)

  Po objavi odgovora smo prejeli pojasnilo spraševalca glede že uveljavljene terminološke rabe, in sicer: »mikro gospodarska družba je že uveljavljen pravni termin in se razlikuje od male gospodarske družbe. V zakonu o gospodarskih družbah so sicer izrazi: mikro, majhna, srednja in velika družba.« Zahvalujemo se za pojasnilo. Pri uveljavljenih terminih se je treba ravnati v skladu z načelom enotnosti, za več informacij glede pravnih izrazov pa se lahko posvetujete s terminološko sekcijo ISJFR ZRC SAZU: Terminologišče.

  Helena Dobrovoljc (29. oktober 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.