×

Izvor priimka »Kretič«
  • Vprašanje:

    Zanima me izvor priimka Kretič.


    Odgovor:

    Priimek Kretič (117 oseb) ima verjetno žarišče v Tevčah pri Ajdovščini. Pavle Merkù (Slovenski priimki na zahodni meji, Trst 1982) domneva, da priimek izvira bodisi iz hipokoristične oblike *Kret neugotovljenega antroponima, bodisi iz vzdevka *Kreta, ki ga kot občno ime kreta navaja Pleteršnik, s pomenom 'len, neroden človek'. Toda glede na obstoj priimka Okretič (95 oseb) z verjetnim žariščem v Kostanjevici na Krasu je treba upoštevati tudi pridevnik okreten bodisi v pomenu 'gibčen, uren', bodisi v pomenu 'nemaren, oduren' (oboje navaja Pleteršnik). Nekreta, okreta pomeni na Temljinah v tolminskem narečju 'nesnaga, nemarnost' (navaja J. Kenda).

    Silvo Torkar (marec 2015)