×

Pisanje skupaj ali narazen: »ponavadi/po navadi«
 • Vprašanje:

  Ker ima nov SSKJ spet (oz. še vedno) pri zvezi po navadi zapisani obe varianti (ponavadi in po navadi), me zanima, ali je v novem SSKJ morda napaka ali pa je z novo izdajo SSKJ spet uvedena tudi varianta pisanja skupaj (tj. ponavadi). Torej: sta spet pravilni obe varianti ali še vedno samo tista narazen (tj. po navadi)?


  Odgovor:

  Pri zapisu iztočnice ponavadi se druga izdaja SSKJ ne razlikuje od prve. Registrirana je dvojnična oblika zapisa (pisna dvojnica), kar je usklajeno tudi z normo, saj je analiza jezikovnega gradiva v sodobnih normativističnih priročnikih že opozorila na skoraj petkrat pogostejši zapis te jezikovne enote skupaj (prim. Dobrovoljc, Jakop, 2011, 2012: Sodobni pravopisni priročnik med normo in predpisom).

  SSKJ je informativno-normativni slovar, kar pomeni, da je slovenščina v njem predstavljena z vso množico variant, pri čemer pa je iz razporeditve gradiva oz. spremnih opozoril vidna tudi vrednost posameznih, v slovarju obravnavanih jezikovnih prvin (prim. Uvod v SSKJ 2, § 8).

  Povezano vprašanje: Pisanje predložnih zvez

  Nataša Jakop (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.