×

Ujemanje sestavljenega osebka s povedkom: problem števila (2)
 • Vprašanje:

  Zanima me raba en/eden v takšnih primerih:

  • na voljo je en/eden ali več vzorcev;
  • na trgih, na katerih deluje/delujejo en/eden ali več operaterjev.

  Sta mogoči obe možnosti oz. je katera napačna?


  Odgovor:

  V priredni zvezi je ponovljeno samostalniško jedro lahko izpuščeno, a to ne vpliva na pridevnik:

  • na voljo je en vzorec ali več vzorcev --> elipsa: na voljo je en (vzorec) ali več vzorcev;

  V naslednjem primeru se zdi bolj primerno ujemanje po bližini, torej po prvem delu priredno zložene samostalniške zveze:

  • ujemanje po bližini: na trgih, na katerih deluje en (operater) ali več operaterjev

  Utemeljitev tovrstnega sklepanja si lahko preberete v odgovoru: Ujemanje sestavljenega osebka s povedkom: problem števila

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)


Prijavite se za odgovor