×

Ločevanje pridevnikov »kemičen« in »kemijski«
 • Vprašanje:

  Ločevanje pridevnikov kemičen in kemijski. Vsi slovarji lepo ločujejo pomena obeh, kljub temu pa kemiki dajejo prednost drugemu in prvega skoraj nočejo uporabljati. Ali so takšne poenostavitve dopustne


  Odgovor:

  Podobno razmerje med tehničen – tehniški dobro ponazarja naslednji odgovor: Razlika med pridevnikoma biotehničen in biotehniški.

  Dvojnica kemičen – kemijski: kemijski se nanaša na kemijo, kemičen na spremembe snovi. Vendar tudi že SSKJ opozarja pogosto neustrezno rabo, npr. kemični inštitut. Pomensko razmerje med obema pridevnikoma ni spremenjeno, vendar pa dejstvo, da spremljamo večji gradivski vzorec, kot so jezikoslovci pred nami, kaže tudi na več odstopanj od rabe, ki jo priporočata npr. SSKJ in SP 2001.

  Primerjalni pregled pokaže, da se pri zvezah s samostalniki industrija, reakcija, analiza in sestava pogosto namesto kemičen (v SSKJ) pojavlja kemijski, in to ne vedno neupravičeno (npr. kemijska industrija nastopa tudi v imenu tovarne Kemijska industrija Kamnik). Opazna je tudi sprememba, ko namesto zveze kemični element tudi v šolskih učbenikih pogosteje opažamo zvezo kemijski element/prvina.

  Ob posodobitvi jezikovnih priročnikov bo treba posebno pozornost nameniti prav takim spremembam, ki sporočajo premike v dojemanju pomena posameznih pridevnikov, npr. kemična analiza : kemijska analiza.

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.