×

Izvor priimkov »Jurečič« in »Medveš«
 • Vprašanje:

  Zanima me izvor priimkov Jurečič in Medveš.


  Odgovor:

  Priimek Jurečič (289 oseb, od tega 128 v spodnjeposavski stat. regiji) je nastal kot dvojni patronimik iz krstnega imena Jurij. Navadni patronimik je Jurič (Jurijev sin), Juričev sin pa je Juričič. Obliko Jurečič je mogoče pojasniti z vokalno redukcijo.

  Priimek Medveš (61 oseb, od tega 44 v goriški stat. regiji) ima žarišče na območju Livka pri Kobaridu in Marsina v Benečiji, kjer se del vasi imenuje Medvéži. V matičnih knjigah je prvič izpričan leta 1613 kot Metues. Priimek je domnevno nastal kot vzdevek in je izpeljan iz občnega imena medved tako, da je bil namesto izglasnega -ed uporabljeno hipokoristično priponsko obrazilo -eš, prim. tolminska kozja imena mokeš, saješ.

  Silvo Torkar (marec 2015)