×

Raba predlogov »v« in »na«: ob imenih držav in pokrajin na -ska/-sko
  • Vprašanje:

    Me zanima, kadar uporabljamo glagol iti , 4 sklon, šla v ali na ... Kdaj uporabimo v kdaj na? Mi ni jasno, zakaj sem šla na Madzarsko, a ne sem sla v Madzarsko?


    Odgovor:

    O rabi predlogov v/na smo že pisali. Pomagajte si s seznamom ključnih besed ali kliknite povezavo: Grem na Gorenjsko ali pridem z Gorenjske. Na kratko pa naj povemo, da za države navadno uporabljamo predlog v (Grem v Nemčijo, Francijo, Anglijo … ). Vendar je v slovenskem jeziku nekaj izjem. To so t. i. ženskospolska zemljepisna imena na -ska/-ška (npr. Madžarska, Norveška, Japonska, Švedska), pri katerih se sklanjatev za ženski samostalnik (Madžarska) meša s sklanjatvijo za samostalnika srednjega spola (Madžarsko): Grem na Madžarsko, Norveško itd.

    Aleksandra Bizjak Končar (april 2015)