×

Ustreznost izraza »ločevalnik«




 • Vprašanje:

  Zanima me, ali izpeljanka ločevalnik obstaja oziroma ali je ustrezna (npr. plinski ločevalnik), glede na to, da te iztočnice v SSKJ ni mogoče najti, najdemo pa namesto nje npr. besedo ločilnik.


  Odgovor:

  V SSKJ res ni mogoče najti besede ločevalnik, vendar pa sodobno gradivo kaže, da je v pomenu 'priprava' mogoče uporabljati tudi izraz ločevalnik, saj se že pojavlja v besedilih slovenskega jezika v osnovni obliki in tvorjenkah druge stopnje:

  • ločevalnik (npr. v zvezah: ločevalnik olja, parni ločevalnik, naftni ločevalnik),
  • razločevalnik (npr. v zvezi: genetski razločevalnik),
  • izločevalnik (npr. v zvezi: izločevalnik vlage; v povedi: Odjemna mesta niso odporna proti kislinam in nimajo izločevalnika lahkih tekočin).

  Helena Dobrovoljc (marec 2015)