×

Sopomenka samostalniku »optimizacija«
 • Vprašanje:

  Zanima me naslednje:

  1. kako se pravilno sklanja zveza dve vrednosti: dvema vrednostima ali dvema vrednostma?
  2. ali imata besedi redundančni (v informatiki) in performančni ustrezni sopomenki, ki sta lažje berljivi/razumljivi?
  3. optimizacijski (npr. proces) – ali je izraz primeren za uporabo v letnem poročilu družbe, ali bi bilo lepše napisati drugače?

  Odgovor:

  1. Na vprašanje o sklanjanju samostalnikov na -ost smo že odgovorili: Sklanjanje samostalnikov na -ost

  2. Vprašanje je izrazito terminološke narave in zato odvisno od sprejetega standarda v IT. Predlagam, da se posvetujete s strokovnjaki s tega področja.

  3. V Slovarju novejšega besedja samostalnik optimizacija v pomenu 'delanje, da postane kaj glede na dane možnosti najugodnejše, najboljše' nima slovenščini bližje sopomenke. V zvezi pridevnika in samostalnika se pogosto izkazujejo pomeni, ki so v posameznih strokah različni (optimizacijski proces je drugačen v energetiki kot v biologiji, informatika razvija optimizacije spletnih strani ipd.).

  Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.