×

Izvor priimka »Simnovčič«
  • Vprašanje:

    Sem doma iz Cerknega. Zanima me, če vam je znan izvor priimka Simnovčič. Družinsko izročilo pravi, da naj bi se naši predniki v naše kraje preselili iz Slavonije.


    Odgovor:

    Priimek Simnovčič zanesljivo ni cerkljanski priimek. Ob popisu 1948 ga je zaslediti le v Govejku na Idrijo. V starejših virih so priimek pisali včasih s S-jem, včasih s Š-jem (Sch), priimek pa se je tudi sicer različno zapisoval: Schimontshitsh, Simnoutshitsh, Schimoutshitsh, ob poknjiženju konec 19. stol. pa je očitno prevladala oblika Simnovčič. Priimek je nastal prek pridevniške oblike Šimnov (Simonov) sin, podobno kot Jurjevčič iz Jurjev sin. Šimnov sin je bil Šimnovec, sin Šimnovca pa je bil Šimnovčič, naposled Simnovčič. Na izgovor s S- je verjetno vplivalo preveliko število šumevcev v priimku, zato so namesto Šimnovčič raje izgovarjali Simnovčič (pojavu se reče disimilacija). Priimek je izpričan v letih 1630–1682 v loških urbarjih, in sicer na Mrzlem Vrhu, a tudi v Idršku, v Pečniku, v Ledinah in Novi vasi pri Žireh. Priimek je torej nastal na Žirovskem sredi 17. stol. kot modifikacija priimka Simončič v času rovtarske kolonizacije in zanesljivo nima nobene zveze z begunci pred Turki.

    Silvo Torkar (april 2015)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.