×

Zapis zloženk z »bio« in »eko«
 • Vprašanje:

  Zanima me pravilni zapis bio in eko hiša. Ali je treba zapisati besedi skupaj, npr. biohiša ali narazen (bio hiša). Pomensko na področju gradnje hiš beseda bio vsebinsko označuje hiše, zgrajene iz naravnih materialov, beseda eko pa visokotehnološke hiše (nizkoenergijske, pasivne). V medijih se namreč dosledno zapisuje bio hiše. Kako se pravilno zapiše naslov Gradnja bio in eko hiš. In še, zakaj zapišemo pasivna hiša z dvema besedama, če bi bil vaš odgovor, da zapišemo biohiša skupaj?


  Odgovor:

  Dileme, povezane z zapisi eko in bio, so večplastne, izražene so bile v odgovoru: Ali je prav pisati eko šola ali ekošola.

  Tradicionalno slovnično načelo uči, da so sestavine, ki jih uporabljamo levo od samostalnika, lahko le pridevniki, če pa so samostalniki, jih ne moremo pojasnjevati ločeno od jedrne besede, ki jo pojasnjujejo. Tudi zato so v slovarjih, ki jih najdete na slovarskem portal Fran, zastopani zapisi skupaj, npr.:

  • SNB: biodizel, bioetanol
  • Slovenski pravopis 2001: bioenergetik
  • geologija: bioerozija ….
  • SSKJ: biofizik
  • SSKJ2: bio ali bio… in še samo skupaj: biočip, biodizel
  • botanika: biofizik
  • farmacija: biobanka ….

  V sodobnih besedilih zaradi razlogov, ki smo jih našteli že v zgoraj navedenem odgovoru, zasledimo različne zapise:

  Kadar definiramo eko kot samostalnik je zapis skupaj torej bolj priporočljiv. Vendar pa je pogosto besednovrstnost odvisna od skladenjskega položaja v povedi: beseda eko (podobno tudi bio, etno, demo, afro ...) ne deluje kot samostalnik, (1) ko se med obe sestavini vrine pridevniška beseda; npr. zapis iz Nedela (2008) – Ponudba eko sadja in zelenjave, eko žitnih izdelkov, ekosira, ekonamazov, ekopeciva, ekozelišč, ekokozmetike, ekočistil ... se je letos razširila na 75 stojnic, kar je največ doslej; (2) in ko je eko rabljen samostojno in tudi stopnjevan (Prihaja vse bolj eko generacija). V teh primerih govorimo o eko kot o nesklonljivem pridevniku in ga pišemo seveda ločeno od samostalnika. Vsekakor pa je pri pisanju mogoče izbrati tudi dvobesedni zapis z neokrnjeno pridevniško sestavino: ekološka šola, ekološki izdelek ...

  Torej sta besedi bio in eko v pomenu 'ki se pri pridelavi hrane nanaša na uporabo samo naravnih, organskih snovi' in v specialnejših pomenih, lahko pridevnika. Pridevniškost je izkazana predvsem z dejstvom, da besedo lahko uporabimo ne samo kot prilastek (bio hrana, eko hiša), temveč tudi v povedni rabi: ta hrana je bio, ta hiša je eko.

  Seveda pa sta bio.. in eko.. lahko tudi prva dela zloženk in zloženke naj bi pisali skupaj. Kot prvi del zloženke bio.. pomeni 'nanašajoč se na življenje', npr. biofizika, eko.. pa 'nanašajoč se na življenjsko okolje', npr. ekosistem. Problem je nastal, ko so se te zveze začele pisati tudi narazen.

  Razlika med biološko/bio in ekološko/eko hišo na eni in pasivno hišo na drugi strani je v tem, da prva dva pridevnika sklanjamo z ničtimi končnicami, drugega pa z običajnimi pridevniškimi, torej je enaka razliki med rozastim/roza in rjavimi hlačami.

  Sicer pa ni nujno, da bi bila poimenovanja sorodnih stvarnosti tipološko enaka. Avtocesta je npr. zloženka, državna cesta pa besedna zveza.

  Marko Snoj , Helena Dobrovoljc (april 2014)Navajanje
Avtor odgovora, letnica: Naslov teme. Jezikovna svetovalnica, https://svetovalnica.zrc-sazu.si/, dostop XX. YY. 2017.

Licenčni pogoji
Vsebina svetovalnice je na voljo pod pogoji slovenske licence Creative Commons 4.0 CC BY NC-ND, ki ob navajanju in priznavanju avtorstva dopušča reproduciranje in distribuiranje, ne dovoljuje pa dajanja v najem, priobčevanja v javnosti za komercialni namen in nobene predelave.